zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Turniej Rodzinny

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

 

Wyniki I Turnieju Rodzinnego – Kat.III

 

Gr.

IMIĘ I NAZWISKO

HCP 

WYNIKI 

Gracz 1

Gracz 2

Gracz 1

Gracz 2

Wspólne

GRY

BRUTTO

NETTO

PUNKTY

1

Sławomir Cechowski

Przemysław Cechowski

48

16,9

32,5

33

68

35

130

2

Oliwier Olczyk

Tadeusz Grodziński

54

8,4

31,2

31

67

36

115

3

Kacper Truszkiewicz

Zbigniew Truszkiewicz

54

34

44,0

44

80

36

105

4

Piotr Sadłowski

Andrzej Sadłowski

53

21,7

37,4

38

76

38

100

5

Tomasz Treliński

Jakub Treliński

36

35,2

35,6

36

80

44

95

6

Tadeusz Walaszek

Mariusz Walaszek

22,7

19,4

21,1

21

68

47

90

7

Aleksander Majsterek

Arkadiusz Majsterek

34,9

8,8

21,9

22

70

48

86

8

Amanda Majsterek

Ania Majsterek

6,7

27

16,9

17

71

54

82

9

Dorota Góra

Andrzej Lewandowski

0

17,1

8,6

9

68

59

78

10

Paulina Szymczak

Łukasz Szymczak

40

27,8

33,9

34

93

59

74

11

Matylda Osińska

Rafał Osiński

0

11

5,5

6

70

64

70

12

Kamil Chorąży

Paweł Chorąży

0

32,6

16,3

16

85

69

66

13

Adaś Kędracki

Mieczysław Plewiński

0

40

20,0

20

90

70

62

 
 

Regulamin I Turnieju Rodzinnego

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Format turnieju:  Texas Scramble parami - netto połowy wspólnego HCP klubowego.

Texas scramble jest to turniej drużynowy. Każdy zawodnik z drużyny uderza swoja piłkę, poczym drużyna decyduje czyja piłka leży najlepiej i z tego miejsca grane są następne uderzenia. Ponownie każdy gracz uderza swoją piłkę z miejsca wybranego przez drużynę. Uderzenia na tee oraz w trakcie gry wykonywane są na zmianę w dowolnej kolejności wewnątrz danej pary.
 

4.       Drużyny muszą składać się z dwóch osób. Pary tworzą wyłącznie członkowie jednej rodziny. Zawodnicy do turnieju dobierają się w pary dowolnie. Drużyny muszą być zgłoszone najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.  

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji i opłaty za turniej na konto

A&A Marketing Sp. z o.o.
96 1540 1245 2056 4801 5446 0001

6.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej. 

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

10.    Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce drużynowo. Najlepsza drużyna w turnieju otrzyma pamiątkowy puchar.

11.    W przypadku remisu będzie brany pod uwagę niższy średni HCP graczy w drużynie.

12.    Zawodnicy, którzy nie posiadają HCP PZG lub HCP klubowego startują z HCP=0

13.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzona zostanie zwycięska drużyna konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.         Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.         W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.         Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.         W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.         Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.         Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.          Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.         Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.         Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.      Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.