zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

II Turniej II Kijów

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

 

 

 Wyniki II Turnieju II Kijów - Kategoria III

LP

NAZWISKO

IMIĘ

STABLE

RANKING

1

Plewiński

Mieczysław

42

130

2

Sadłowski

Andrzej

40

115

3

Sitek

Krzysztof

39

105

4

Bielawski

Jerzy

38

100

5

Sitek

Tomasz

34

95

6

Chojnacki

Wiesław

33

90

7

Pardus

Włodzimierz

32

86

8

Chorąży

Paweł

32

82

9

Walaszek

Tadeusz

31

78

10

Lewandowski

Andrzej

29

74

11

Osiński

Rafał

28

70

12

Rawicki

Eryk

27

66

13

Cechowski

Przemysław

24

62

14

Szymczak

Łukasz

19

58

15

Szymczak

Paulina

16

54

 
 

Regulamin II Turnieju Dwóch Kijów

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków). 

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Format turnieju Stableford Netto z uwzględnieniem HCP klubowego.

Turniej Dwóch Kijów jest to turniej indywidualny, w którym p
odczas rozgrywek dozwolone jest posiadanie tylko dwóch kijów w torbie (putter+kij do wyboru) pod groźbą dyskwalifikacji.

4.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji i opłaty za turniej na konto

A&A Marketing Sp. z o.o.
96 1540 1245 2056 4801 5446 0001

5.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej.

6.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

7.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

8.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

9.       Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w kategorii Stableford Netto. 

10.    W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik klubowego HCP.

11.    Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP=0.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.         Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.         W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.         Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.         W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.         Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.         Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.          Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.         Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.         Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.      Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.