zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Informacje

Relacja z MTG| Informacje| Program| Regulamin| Nagrody| Lista Zawodników| Lista Startowa| Wyniki|

I Motoryzacyjny Turniej Golfowy A&A 2012 

Informacje ogólne

Data                      Sobota - 19.05.2012

Miejsce

Pole A&A Arkadia Pabianice ul.Grota Roweckiego 8A. Na uroczystości finałowe zapraszamy po turnieju przed występami zespołów.

Start                     

Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie) o godzinie 11:30. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy pozostałe osoby startują o godzinie 8:00.

Format

Stroke Play brutto i netto z HCP PZG (członkowie A&A GC biorący czynnie udział w wewnętrznych turniejach klubowych rozgrywanych na A&A Arkadia startują z HCP Klubowym)

Uczestnictwo 

Udział w turnieju otrzymują osoby, które potwierdzą uczestnictwo mailem na adres a.lewandowski@aia.pl oraz dokonają stosownej wpłaty do dnia 18.05.2012 R.

Opłata za turniej*:

·         członkowie PZG                                                   - 120 zł
·         członkowie A&A Golf Club Premium               - 80 zł
·         juniorzy                                                                - 50 zł

Zasady dopuszczenia zawodników do turnieju ustala się według następujących kryteriów:

·         termin wpłaty wpisowego za Turniej
·         HCP
·         przynależność do A&A Golf Club  

* Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju

Wpłata

Wpłaty za udział w turnieju proszę kierować na nr konta podany poniżej:

Numer konta do bezpośredniej płatności przelewem:
(członkostwo, turnieje, kursy, sprzęt golfowy)

A&A Marketing Sp. z o.o.
96 1540 1245 2056 4801 5446 0001