zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Turniej Kapitański "Grzaniec"

Turniej Kapitański "Grzaniec"| Wyniki Cyklu Tuniejów Pucharowych| III Puchar A&A Golf Club| Turniej Dwóch Kijów| I Turniej A&A Texas Scramble | II Puchar A&A Golf Club| I Puchar A&A Golf Club| Mistrzostwa A&A GC 2011|

WYNIKI TURNIEJU KAPITAŃSKIEGO "GRZANIEC"

LP

IMIĘ I NAZWISKO

HCP

BRUTTO

 NETTO 

KOBIETY

JUNIORZY

1

Arkadiusz Majsterek

4

58

54

 

 

2

Tadeusz Grodziński

4

61

57

 

 

3

Krzysztof Łazowski

0

63

63

 

 

4

Jerzy Bielawski

7

63

56

 

 

5

Rafał Osiński

8

63

55

 

 

6

Damian Staniaszek

11

68

57

 

 

7

Przemysław Cechowski

11

70

59

 

70

8

Grzegorz Staniaszek

0

73

73

 

 

9

Piotr Usielski

14

73

59

 

 

10

Marek Dębski

20

73

53

 

 

11

Andrzej Sadłowski

14

74

60

 

 

12

Piotr Rogalski

16

74

58

 

 

13

Wiesław Chojnacki

25

74

49

 

 

14

Sławomir Bubas

20

75

55

 

 

15

Amanda Majsterek

17

76

59

76

 

16

Mirosław Wójcik

8

77

69

 

 

17

Aleksander Majsterek

32

77

45

 

 

18

Waldemar Olczyk

14

78

64

 

 

19

Tomasz Sitek

19

78

59

 

 

20

Monika Walczak-Banasik

26

81

55

 

 

21

Jacek Czeszejko

30

81

51

 

 

22

Adam Kowalczewski

23

82

59

 

 

23

Włodek Pardus

40

82

42

 

 

24

Krzysztof Sitek

29

83

54

 

 

25

Anna Majsterek

35

84

49

 

 

26

Mateusz Rogalski

52

96

44

 

 

27

Mieczysław Plewiński

37

99

62

 

 

28

Piotr Sadłowski

0

103

103

 

 

29

Dorota Cedzyńska

0

114

114

 

 

 
 

Regulamin Turnieju Kapitańskiego "Grzaniec"

1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2. Format turnieju Strokeplay Brutto i Netto.

3. Udział w turnieju otrzymują osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie klubowej w Aktualnościach oraz dokonają wpłaty w dniu turnieju na pół godziny przed rozpoczęciem.

4. Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy.

5. W turnieju pod groźbą kary dla osób pełnoletnich wprowadzono obowiązek spożycia wina grzanego ( ustawione na każdym tee), w ilościach opisanych poniżej:

- za każdy PAR – 0,5 kubeczka = 100ml
- za każdy BERDIE – 1 kubeczek = 200ml
- za każde HOLE IN ONE – 2 kubeczki = 400ml

Wino musi być spożyte bezpośrednio po zakończonym dołku, przed wykonaniem uderzenia z następnego tee.

Osoby niepełnoletnie zamiast spożycia wina muszą wykonać odpowiednią ilość pompek w stosunku:

- PAR – 10 pompek
- BERDIE – 20 pompek
- HOLE IN ONE – 30 pompek

6. Osoby, które nie zastosują się do punktu 5 regulaminu turnieju, otrzymują karę 2 uderzeń za każdy dołek, którego przewinienie dotyczyło.

7. Na greenie można używać wyłącznie puttera.

8. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

9. Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze Brutto i Netto oraz pierwsze miejsca w kategorii Kobiety i Junior.

10. Jeden gracz może zostać wyróżniony tylko w jednej kategorii np. zdobywając jednocześnie I miejsce w Brutto i Netto gracz otrzyma wyróżnienie za I Brutto, a Netto przechodzi na następną osobę. Kolejność przyznawania nagród jest następująca: Brutto Open, Brutto Kobiety, Brutto Junior, Netto Open.

11. Najlepszy gracz w turnieju w kat. brutto otrzyma pamiątkowy puchar Kapitana A&A Golf Club oraz nagrodę ufundowaną przez galerię ADI-ART.

12. W przypadku remisu brutto, dogrywka jest kontynuowana aż do uzyskania przewagi na wyznaczonych dołkach. W przypadku remisu netto decyduje HCP graczy ustalony podczas turniejów czwartkowych.

13. Gracze, którzy w sezonie 2011 nie brali udziału w żadnym Turnieju Czwartkowym startują z HCP=0

14. Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursów Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rulet Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.
       W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.