zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Turniej A&A Texas Scramble

Turniej Kapitański "Grzaniec"| Wyniki Cyklu Tuniejów Pucharowych| III Puchar A&A Golf Club| Turniej Dwóch Kijów| I Turniej A&A Texas Scramble | II Puchar A&A Golf Club| I Puchar A&A Golf Club| Mistrzostwa A&A GC 2011|

I TURNIEJ A&A TEXAS SCRAMBLE

WYNIKI

 

 

 

 

 

 

GR.

IMIĘ I NAZWISKO

HCP GRY

BRUTTO

NETTO

3/4 NETTO

1

Sławomir Bubas

16

56

40

44,0

Przemysław Cechowski

2

Damian Staniaszek

14

57

43

46,5

Ryszard Gozdek

3

Monika Walczak

31

71

40

47,8

Joanna Jóźwiak

4

Michał Wesołowski

36

70

34

43,0

Jacek Czeszejko

5

Mirosław Golis

29

66

37

44,3

Darek Sojka

6

Adam Kowalczewki

20

63

43

48,0

Marek Dębski

7

Artur Majsterek

26

64

38

44,5

Aleksander Majsterek

8

Zbigniew Truszkiewicz

0

RET

RET

RET

Witold Jasiniak

9

Andrzej Sadłowski

13

56

43

46,3

Andrzej Lewandowski

10

Jacek Sobierajski

51

77

26

38,8

Krzysztof Sitek

 

Informacje ogólne.

Data: Sobota 24.09.2011

Rozpoczęcie turnieju 10:30

Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie).

Wpłaty za turniej przyjmowane przed rozpoczęciem turnieju na miejscu do godziny 10:00. 

Cennik:
30zł - Członkowie A&A
20zł - Członkowie A&A juniorzy/studenci
50zł - pozostali

 Po turnieju zapraszamy na grilla.  

 Regulamin Turnieju A&A Texas Scramble

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Format turnieju:  Texas Scramble parami. Texas scramble jest to turniej drużynowy. Każdy zawodnik z drużyny uderza swoja piłkę, poczym drużyna decyduje czyja piłka leży najlepiej i z tego miejsca grane są następne uderzenia. Ponownie każdy gracz uderza swoją piłkę z miejsca wybranego przez drużynę. Piłkę uderza pierwszy zawodnik, którego piłka została wybrana. Uderzenia na tee zagrywane są na zmianę. 

3.       Zawodnicy do turnieju dobierają się w pary dowolnie. Drużyny muszą być ustalone i zgłoszone przy dokonaniu wpłaty.

4.       Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce drużynowo w kategorii 3/4 netto połowy wspólnego hcp. ustalonego podczas turniejów czwartkowych.

5.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które prześlą zgłoszenie do udziału na adres a.lewndowski@aia.pl oraz dokonają wpłaty w dniu turnieju na pół godziny przed rozpoczęciem.

6.       Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wysyłanych zgłoszeń.

7.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Sobotnich.

8.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9.       W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

10.   Najlepsza drużyna w turnieju otrzyma pamiątkowy puchar.

11.   W przypadku remisu będzie brany pod uwagę niższy średni HCP graczy w drużynie.12.   Gracze, którzy w sezonie 2011 nie brali udziału w żadnym Turnieju Czwartkowym startują z HCP=0

13.    Podczas turnieju dodatkowo nagrodzona zostanie zwycięska drużyna konkursu Nearest To The Pin.


Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować ze strzelnicy najdłużej do pół godziny przed rozpoczęciem turnieju, a jako putting green ćwiczebny uznaje się green dołka nr 4.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi drużyna.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych.

10.   Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.