zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

TAI CHI dla golfistów


medium_tai chi.jpg

Z myślą o wszystkich łódzkich golfistach, przygotowaliśmy specjalnie opracowany program tai chi. Serdecznie zapraszamy do wzbogacenia i poszerzenia swojego warsztatu i techniki gry.

TAI CHI DLA GOLFISTÓW 

Taijiquan (T’ai Chi Ch’uan) to chińska sztuka walki oparta na wewnętrznej równowadze, samodoskonaleniu, medytacji i pielęgnacji zdrowia. Podstawę w udoskonalaniu technik walki stanowią ćwiczenia uwzględniające płynne, najczęściej wolne sekwencje ruchów wykonywane przy powolnym, głębokim i zharmonizowanym z ruchem oddechu, będącym jednocześnie wewnętrznym źródłem energii organizmu (wg. Oddech w praktyce Tai Chi Chan - James P. Blaise; http://www.dao.pl/publikacje). Korzystny wpływ Taijiquan na stan zdrowia osób ćwiczących został potwierdzony licznymi badaniami, w tym badaniami o charakterze naukowym, co spowodowało w ostatnich latach popularyzację nurtu zdrowotnego, zwanego często chińską gimnastyką zdrowotną.

Wśród najważniejszych korzyści zdrowotnych związanych z praktykowaniem Tai Chi, wymienia się (Taijiquan – The Art of Nurturing, The Science of Power. Yang Yang. Zhenwu Publications. Champaign, Illinois, 2005):

§ poprawę postawy ciała,

§  poprawę równowagi,

§  zmniejszenie napięcia mięśniowego, szczególnie w odcinku szyjnym i barkowym,

§  zwiększenie wydolności oddechowej,

§  zwiększenie ogólnej sprawności i kondycji organizmu,

§  utrzymywanie prawidłowej wagi ciała,

§  zwiększenie skuteczności terapii stosowanych m.in. w chorobach oddechowo-krążeniowych, w chorobach o podłożu neurologicznym, przy schorzeniach stawów i kręgosłupa,

§  zwiększenie skuteczności rehabilitacji w stanach pourazowych,

§  zwiększenie koncentracji oraz poprawę samopoczucia, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu stresu.

Wyżej wymienione, niekwestionowane zalety treningu Tai Chi wzbudziły także zainteresowanie w szeroko rozumianej branży sportowej, co odzwierciedlają liczne artykuły i doniesienia zamieszczane m.in. na forach internetowych, o zwiększonej skuteczności metod treningowych stosowanych w różnych dyscyplinach sportowych (np. w lekkoatletyce, w pływaniu), poprzez uwzględnienie w nich dalekowschodnich elementów form ruchowo-oddechowych.

Doskonałym przykładem wykorzystania Tai Chi w celu poprawy osiągnięć sportowych jest także golf zawodowy. Podstawowe zasady łączące chińskie sztuki walki z tą dyscypliną sportu to przede wszystkim: postawa, równowaga, rytm, koordynacja, harmonia ruchu i oddechu, właściwa kumulacja i przepływ energii, rozluźnienie i koncentracja. Synergizm tych dwóch dziedzin potwierdzony został m.in. w badaniach opublikowanych przez Tsang’a i wsp. w 2004 r. (Medicine & Science in Sports & Exercise, Vol. 36, No. 4:658-667). Autorzy publikacji wykazali, że osoby zajmujące się w sposób profesjonalny grą w golfa mają porównywalny poziom zachowania równowagi (balansu) ciała, co osoby w tym samym wieku trenujące techniki Tai Chi.

W innym natomiast badaniu, Hain i wsp. wykazali, że już 8-tygodniowy, intensywny trening Taj Chi w sposób istotny poprawia koordynację ruchową i zachowanie równowagi (Office of Alternative Medicine. „Tai Chi for Balance Disorders”. Ref. No. 1R21RR09535-01, Chicago, Illinois, USA).Poczynione obserwacje stały się istotą opracowywanych programów, włączających formy ruchowo-oddechowe Tai Chi do gry w golfa.

Jednym z najbardziej znanych systemów treningowych stosowanych przez Professional Golfer’s Association (PGA) jest Chi-power Golf program, opracowany przez Jayne Storey, wieloletniego nauczyciela Tai Chi w Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje dotyczące tego programu/metody treningowej można uzyskać na następujących stronach internetowych: http://www.chipowersports.com; http://www.golftoday.co.uk.

Programy Tai Chi dla golfistów opierają się zwykle na prostych, możliwych do wykonania przez każdego ćwiczeniach (ćwiczenia ciała i umysłu), mających na celu poprawę równowagi, rytmu, płynności i elastyczności ruchów, udoskonalenie sposobu oddychania, poprawę postawy ciała oraz zwiększenie koncentracji i odczuwania chwili, co w konsekwencji ma bezpośrednie przełożenie na siłę, zasięg i precyzję uderzenia, a tym samym na uzyskanie przyjemności i pełnej satysfakcji z gry w golfa.

Oprócz systemów treningowych, pozytywne efekty daje także rozgrzewka z elementami Tai Chi przeprowadzana każdorazowo przed rozpoczęciem gry. Rozgrzewka powinna zawierać przede wszystkim ćwiczenia obręczy barkowej, ćwiczenia usprawniające pracę ramion i przedramion oraz ogólne ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, łączące oddech, odczucia i zdolność przewidywania (tzw. wizualizacja każdego uderzenia, wg. Ron Erdman-Luntz; www.TaiChiWithRon.com).

Zachętą do wykorzystywania ćwiczeń ruchowych, oddechowych i rozluźniających wywodzących się z technik Tai Chi przy uprawianiu gry w golfa (zarówno na poziomie zawodowym jak i amatorskim), może być fakt, iż czołowi zawodnicy tej dyscypliny sportu (m.in. Tiger Woods) integrują ww. ćwiczenia z programem indywidualnego treningu.

Wszystkich chętnych na zajęcia z TAI CHI dla golfistów prosimy o kontakt z Przemysławem Danowskim(A&A GC) 887-604-701