zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Halloween

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

I Turniej Halloween

Netto

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

1

Majer

Piotr

20,6

21

74

53

2

Oset

Dariusz

14,4

14

68

54

3

Grodziński

Tadeusz

7,2

7

62

55

4

Cechowski

Sławomir

13,3

13

68

55

5

Łuc

Wojciech

18,5

19

75

56

6

Majsterek

Arkadiusz

4,4

4

61

57

7

Wardęszkiewicz

Dominik

29,9

30

88

58

8

Majsterek

Amanda

1,7

2

67

65

9

Bielawski

Jerzy

7,5

8

73

65

10

Cechowski

Przemysław

8,7

9

74

65

11

Łuc

Ewelina

18,8

19

84

65

12

Marczak

Dawid

18,8

19

88

69

13

Tomaszewska

Dorota

30,6

31

103

72

 
Cennik dla osób przebranych lub mających pomalowane twarze:       
             
              0zł - Członkowie klubu

              40zł - Członkowie spoza kluby

Cennik dla osób bez strojów:
             
             10zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             15zł - Członkowie A&A z opcją pola
             80zł - Członkowie spoza klubu
 
 

Regulamin I Turnieju Halloween

1.      Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2x9 dołków).

2.      Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.      Format turnieju: netto- HCP klubowego


4.      Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.      Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze oraz najlepiej przebrany golfista.

6.      W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik HCP klubowego.

7.      Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

W przypadku niedokonania rejestracji internetowej na dzień przed turniejem do godziny 18:00, do opłaty standardowej doliczone zostanie dodatkowe 10 zł.

8.      Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 15:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.      Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

10.   Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.   W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.   Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.
   W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym oraz drivingu najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.
   Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.
   W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.
   Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.
   Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.
    Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.
   Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.
   Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.
  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po rozegraniu Turnieju.