zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

XI Turniej Kapitański

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

XI Turniej Kapitańki

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

1

Grodziński

Tadeusz

7,2

7

72

2

Bielawski

Jerzy

7,5

8

74

3

Redzisz

Grzegorz

28,1

28

78

4

Oset

Dariusz

14,4

14

87

5

Kusideł

Jarosław

16

16

88

6

Wójcik

Mirosław

11,1

11

90

7

Stokowski

Kamil

23

23

93

9

Łaski

Artur

32,2

32

99

10

Pokorski

Marcin

21,4

21

100

11

Łuc

Wojciech

18,5

19

102

14

Łuc

Ewelina

18,8

19

100

12

Truszkiewicz

Zbigniew

21,7

22

102

13

Amico

Gianluca

26,4

26

107

 

XI Turniej Kapitański

STROKEPLAY NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

1

Redzisz

Grzegorz

28,1

28

78

50

2

Grodziński

Tadeusz

7,2

7

72

65

3

Bielawski

Jerzy

7,5

8

74

66

4

Łaski

Artur

32,2

32

99

67

5

Stokowski

Kamil

23

23

93

70

6

Kusideł

Jarosław

16

16

88

72

7

Oset

Dariusz

14,4

14

87

73

8

Łuc

Ewelina

18,8

19

100

81

9

Pokorski

Marcin

21,4

21

100

79

10

Wójcik

Mirosław

11,1

11

90

79

11

Truszkiewicz

Zbigniew

21,7

22

102

80

12

Amico

Gianluca

26,4

26

107

81

13

Łuc

Wojciech

18,5

19

102

83

 
 

Cennik:        
             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP
 
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju
Grill:
              5 zł - kiełbasa i kaszanka 
              10 zł - karczek 

 

Regulamin XI Turnieju Kapitańskiego

1.Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2x9 dołków).

2.Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.Format turnieju: Strokeplay Brutto i Netto z HCP klubowego (osoby nieposiadające HCP klubowego startują z HCP PZG, w przypadku braku obu HCP osoby te startują z HCP=0)

4.  W turnieju pod groźbą kary dla osób pełnoletnich wprowadzono obowiązek spożycia wina (ustawione na każdym tee), w ilościach opisanych poniżej: 

- za każdy PAR                             0,5 kubeczka = 100ml
- za każdy BIRDIE                        1 kubeczek = 200ml
- za każdy HOLE IN ONE               2 kubeczki = 400ml

Wino musi być spożyte bezpośrednio po zakończonym dołku, przed wykonaniem uderzenia z następnego tee. 


Osoby niepełnoletnie zamiast spożycia wina muszą wykonać odpowiednią ilość pompek/przysiadów w stosunku:

- za każdy PAR                             10 pompek/20 przysiadów
- za każdy BERDIE                        20 pompek/40 przysiadów 
- za każdy HOLE IN ONE              30 pompek/60 przysiadów

5.   Osoby, które nie zastosują się do punktu 4 regulaminu turnieju, otrzymują karę 1 uderzenia za każdy dołek, którego przewinienie dotyczyło. 

6.
   W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5.

- Przy remisie w walce o miejsce 2 i 3 brutto o zajęciu wyższego miejsca zadecyduje lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek w ostateczności wyższy współczynnik HCP gracza.

- Od miejsca 4 w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo. 

- W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

7. Udział w turnieju otrzymują osoby, które zarejestrują się do udziału w turnieju na stronie aagolfclub.pl oraz dokonają dokonają opłaty. 

8. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:30 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności nadesłanych zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej. 

9. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

10. Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

11.W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych. 

12.
Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce brutto i netto.

13. Jeden gracz może zostać wyróżniony tylko w jednej kategorii. Kolejność przyznawania nagród jest następująca: Brutto Open, Netto Open.

14.  Podczas turnieju dodatkowo nagrodzona zostanie zwycięska drużyna konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 1.2).

4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 5.3), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. 

8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.