zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

IV Puchar Prezydena m. Pabianic i Przesa A&A

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

1

Majsterek

Amanda

2,2

2

62

2

Tamborek

Jakub

4,4

4

65

3

Bielawski

Jerzy

7,5

8

69

4

Jasiuk

Kornelia

16

16

72

5

Jędrzejewski

Adrian

2,3

2

73

6

Majsterek

Arkadiusz

4

4

73

7

Saktura

Karol

18

18

78

8

Oset

Dariusz

14

14

79

9

Grodziński

Tadeusz

7

7

80

10

Janowicz

Jerzy

24,6

25

82

11

Majsterek

Adrian

20

20

82

12

Majsterek

Anna

13,6

14

83

13

Stokowski

Kamil

24

24

85

14

Łuc

Ewelina

18,9

19

87

15

Kusideł

Jarosław

15,8

16

87

16

Walaszek

Tadeusz

17,4

17

88

17

Antoniszczak

Dominika

12,5

13

88

18

Jędzejewski

Dariusz

9,5

10

88

19

Redzisz

Grzegorz

27,9

28

89

20

Boguszewicz

Daniel

25,7

26

93

21

Matyja 

Paweł

26,4

26

94

22

Truszkiewicz

Zbigniew

21,5

22

96

23

Wójcicki

Piotr

15,3

15

98

24

Łaski

Artur

32,5

33

98

25

Majsterek

Artur

15,5

16

100

26

Słoczyński

Artur

32,8

33

100

27

Tomaszewski

Zbigniew

25

25

104

28

Łuc

Wojciech

18,1

18

105

29

Zdrojewski

Piotr

36,2

36

116

30

Jabłoński

Rafał

54

54

124

31

Marczak

Maks

29,6

30

128

32

Szczeciński

Jan

45,2

45

146

 

IV Puchar Prezydena m. Pabianic i Przesa A&A

STROKEPLAY NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

1

Jasiuk

Kornelia

16

16

72

56

2

Janowicz

Jerzy

24,6

25

82

57

3

Majsterek

Amanda

2,2

2

62

60

4

Saktura

Karol

18

18

78

60

5

Tamborek

Jakub

4,4

4

65

61

6

Bielawski

Jerzy

7,5

8

69

61

7

Stokowski

Kamil

24

24

85

61

8

Redzisz

Grzegorz

27,9

28

89

61

9

Majsterek

Adrian

20

20

82

62

10

Oset

Dariusz

14

14

79

65

11

Łaski

Artur

32,5

33

98

65

12

Boguszewicz

Daniel

25,7

26

93

67

13

Słoczyński

Artur

32,8

33

100

67

14

Łuc

Ewelina

18,9

19

87

68

15

Matyja 

Paweł

26,4

26

94

68

16

Majsterek

Arkadiusz

4

4

73

69

17

Majsterek

Anna

13,6

14

83

69

18

Jabłoński

Rafał

54

54

124

70

19

Jędrzejewski

Adrian

2,3

2

73

71

20

Kusideł

Jarosław

15,8

16

87

71

21

Walaszek

Tadeusz

17,4

17

88

71

22

Grodziński

Tadeusz

7

7

80

73

23

Truszkiewicz

Zbigniew

21,5

22

96

74

24

Antoniszczak

Dominika

12,5

13

88

75

25

Jędzejewski

Dariusz

9,5

10

88

78

26

Tomaszewski

Zbigniew

25

25

104

79

27

Zdrojewski

Piotr

36,2

36

116

80

28

Wójcicki

Piotr

15,3

15

98

83

29

Majsterek

Artur

15,5

16

100

84

30

Łuc

Wojciech

18,1

18

105

87

31

Marczak

Maks

21

Jędrzejewski

Adrian

2,3

2

73

71

22

Grodziński

Tadeusz

7

7

80

73

23

Truszkiewicz

Zbigniew

21,5

22

96

74

24

Antoniszczak

Dominika

12,3

12

88

76

25

Antoniszczak

Dominika

12,3

12

88

76

26

Dariusz

Jędziejewski

9,5

10

88

78

27

Dariusz

Jędziejewski

9,5

10

88

78

28

Zbyszek

Tomaszewski

25

25

104

79

29

Zdrojewski

Piotr

36,2

36

116

80

30

Wójcicki

Piotr

15,3

15

98

83

31

Majsterek

Artur

15,5

16

100

84

32

Łuc

Wojciech

18,1

18

105

87

33

Marczak

Maks

29,6

30

128

98

34

Szczeciński

Jan

45,2

45

146

101

 
 
 Cennik:        
             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP
 
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju
 

 

IV TURNIEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PABIANIC I PREZESA  KLUBU A&A

 

Regulamin Turnieju

1. Turniej rozegrany będzie na polu golfowym A&A ARKADIA w 18 dołkach par 60 (2 x 9 dołków).

2.
Zawody rozgrywane są w grupach wyznaczonych przez organizatora.

3. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

4.
Format turnieju:
Stroke Play brutto i netto z aktualnego HCP klubowego (HCP ustalone na podstawie rozgrywek klubowych na polu A&A Arkadia).
Osoby nieposiadające HCP klubowego startują z aktualnego HCP PZG.
Do udziału w turnieju klasyfikują się osoby posiadające oficjalny HCP PZG.

5.Nagrody przyznawane są w kategorii:

Stroke Play brutto – Open (1,2,3 miejsce)

Stroke Play brutto – Kobiety (1 miejsce)
Stroke Play brutto – Juniorzy (1 miejsce)

Stroke Play netto (1,2,3 miejsce)
Stroke Play netto – Kobiety (1 miejsce)

 

Kolejność kategorii: Stroke Play brutto, Kobiety brutto, Juniorzy brutto, netto, Kobiety netto.

6. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji na stronie www.aagolfclub.pl oraz wniosą stosowną wpłatę na konto:

Fundacja Arkadia Sztuka i Golf
43 1560 0013 2359 0422 9000 0001

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty na miejscu najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

W przypadku nie zarejestrowania swojego udziału w Turnieju najpóźniej do piątku (27.09.2019 r.) do godziny: 18:00, do opłaty podstawowej zostanie doliczone dodatkowo 10 zł.

7. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach rankingowych.


8. Na greenie można używać wyłącznie puttera.

9. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

10. W dniu turnieju przed turniejem oraz w trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz              na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

11.  Nagrody są przyznawane za pierwsze trzy miejsca w kategorii Stroke Play brutto – Open oraz Stroke Play Netto – Open oraz dodatkowo za pierwsze miejsca w kategoriach Stroke Play brutto – kobiet, Stroke Play brutto – Juniorzy oraz Stroke Play Netto - kobiet. W turnieju kategorie brutto Open, brutto Kobiety, brutto Juniorzy i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w określonej kategorii brutto (gł
ównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto lub dodatkową kategorię brutto. Odbiór nagrody jest możliwy jedynie w czasie ceremonii zakończenia turnieju. Zawodnikowi, który nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda nie będzie wręczona. Organizator zastrzega sobie dowolne dysponowanie niewręczoną nagrodą.

12. Zawody rozgrywane są w grupach ustalonych na podstawie losowania przeprowadzonego przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

 

Regulamin konkursu NEAREST TO THE PIN

1. Konkurs zostanie rozegrany podczas jednodniowego turnieju 29 Września 2019 roku na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach.
2. Konkurs obowiązuje na każdym z 9 dołk
ów granych dwukrotnie (2 x 9 dołków) w ciągu jednej rundy.
3. W trakcie trwania całego turnieju każdy z zawodników, ma 18 szans na wygranie nagrody w konkursie.
4.
Na każdym dołku do wygrania jest jedna nagroda główna.
5.
W przypadku trafienia Hole In One na danym dołku nagrodą będzie nagroda główna z konkursu  Nearest To The Pin.
6.
W przypadku trafienia Hole In One przez więcej niż jedną osobę nagroda główna wręczona zostanie osobie, która trafi do dołka jako pierwsza. Pozostałym osobom wręczone zostaną nagrody pocieszenia.
Nagrody w tych konkurencjach zostaną ufundowane przez Prezesa A&A. Będą to upominki alkoholowe.

Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia ich z turnieju przez Komitet Organizacyjny Turnieju PZG. Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Noszenie jeansów jest zabronione.

Czas rozpoczęcia gry.

Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji (patrz Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

Opóźnienie gry / Wolne tempo gry.

Każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out               of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas, będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy - 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Kara za opóźnienie gry

Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się            do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

 

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6 -8b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33 - 7.

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

- natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny;
- przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny;
- wznowienie gry: dwa kr
ótkie sygnały syreny.

Zdawanie kart wyników.

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Sędziowskim przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut                 po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie.

Zasady dogrywek w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rund regulaminowych.

O pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób,           że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek.O miejscu drugim i trzecim rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. Pozostałe miejsca przyznawane będą ex aequo.W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

Używanie sprzętu elektronicznego.

Używanie sprzętu elektronicznego (w tym walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) w trakcie gry jest zabronione. Używanie dalmierzy jest dozwolone.

Inne.

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie od dnia wpłaty startowego  do dnia rozpoczęcia turnieju organizatorzy zwracają 50% wpisowego jedynie  w udokumentowanych przypadkach losowych. Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków oraz daty.Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku  w materiałach prasowych i promocyjnych firmy: A&A.