zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VIII Turniej Match Play

XVI Turniej o Brylant A&A| VII Turniej Pierwszego Kwiatka by Ogrody| X A&A Texas Scamble| VII Turniej Pierwszomajowy| VIII Turniej Krótkiej Gry| III Turniej Mulligana| III Turnieju Szalone Tee| VI Turniej Golf&Boule| Turniej Par fourball| VIII Turniej Match Play| IV Turniej o Puchar Prezydenta m. Pabianic i Prezesa A&A| XI Turniej Kapitański| Turniej Sznurka| Halloween| Turniej Niepodległości|

lp

Imię i Nazwisko

Brutto

Ranking

1

Adrian Jędrzejewski

34

200

2

Jakub Tamborek

37

180

3

Jerzy Bielawski

34

160

4

Przemysław Cechowski

32

150

5

Kornelia Jasiuk 

38

145

6

Tadeusz Walaszek

38

140

7

Sławomir Cechowski

39

130

8

Ewelina Łuc

39

120

9

Darek Oset

43

115

10

Grzegorz Redzisz

40

110

11

Wojciech Łuc 

40

105

12

Tomasz Osadowski

45

100

13

Guanluca Amico 

53

95

14

Piotr Zdrojewski

52

90

 
 

Regulamin VIII Mistrzostw Match Play A&A GC 2019

Mistrzostwa Match Play jest to turniej indywidualny. Rozegrane zostaną 3 rundy 3x9 dołków. Po pierwszej rundzie zawodnicy zostaną podzieleni na 4 osobowe zespoły według miejsc, jakie uzyskają na podstawie wyniku brutto. Runda II i III grana w systemie Match Play wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach oraz ostateczną pozycję danego zawodnika w klasyfikacji generalnej.

 

1.     Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 27 dołkach par 30 (3X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

 

3.       Format turnieju:

Runda I Stroke play brutto.
Runda II i III Match Play brutto.

 

4.       Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

 

5.       Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce.

6.       W przypadku remisu po pierwszej rundzie o zajęciu lepszego miejsca zadecyduje lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, wyższy współczynnik HCP gracza.

 

7.       W przypadku remisu w systemie Match Play w rundach II i III obowiązuje dogrywka na kolejnych dołkach aż do rozstrzygnięcia rezultatu.

8.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.plw aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

9.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

10.   Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

11.    Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

12.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

13.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.
 

Reguły Turnieju

1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
 
2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.
 
3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
 
4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.
 
5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
 
6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.
 
7. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.
 
8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.
 
9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.

 
 
 Cennik:        
             0 zł - zawodnik z członkostwem Corporate, Premium Plus oraz VIP
 
             20zł - Członkowie A&A z opcją pola - juniorzy/studenci/kobiety 
             30zł - Członkowie A&A z opcją pola i z HCP 54
             80zł - Pozostali * Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju