zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

WYNIKI - wiosna

WYNIKI - jesień| TABELA - jesień| WYNIKI - wiosna| TABELA - wiosna| WYNIKI końcowe - wiosna| WYNIKI końcowe - jesień| Nowy artykuł|


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 25.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Łuc

Wojciech

35,6

18

47

21

41

Bąkała

Michał

21,3

11

39

20

2

Common

Polak

Paweł

23,9

12

40

20

39

Zygler

Marcin

8,1

4

33

19

Pokorski

Marcin

29,7

15

49

16

3

Arkadia

Plawgo

Marek

41

21

48

22

37

Oset

Dariusz

23

12

46

15

4

A&A

Majsterek

Arkadiusz

3,9

2

29

21

32

Majsterek

Anna

15,3

8

45

11

Niewiadomski

Maciej

30

15

57

9

5

Pałacyk

Grot

Dawid

48

24

55

18

18

6

Juwentus

Linke

Piotr

35,6

18

55

13

13

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 18.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Zygler

Marcin

9,6

5

35

19

38

Pokorski

Marcin

32,7

16

46

19

Łuc

Ewelina

44

22

52

19

Polak

Paweł

23,9

12

44

18

2

Pałacyk

Boguszewicz

Daniel

54

27

63

17

33

Wójtewicz

Patrycja

23,4

12

50

16

Marczak

Dawid

21,5

11

50

13

3

CRE

Tomaszewska

Dorota

42,7

21

52

18

32

Łuc

Wojciech

35,4

18

53

14

Bąkała

Michał

21,1

11

48

11

Antoszczyk

Wojciech

35,5

18

62

7

4

Arkadia

Oset

Dariusz

25,5

13

44

17

31

Plawgo

Marek

41

21

56

14

5

Lexus

Chmielewski

Łukasz

41

21

57

15

28

Marczak

Adam

30,6

15

50

13

6

A&A

Majsterek

Artur

22,4

11

48

13

25

Majsterek

Arkadiusz

3,5

2

38

12

7

Zbyszko

Jasiuk

Kornelia

34,9

17

54

13

13

8

Juwentus

Linke

Piotr

35,4

18

54

12

12

8

Wojskowe

Mastalski

Radosław

17,2

9

49

12

12

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 11.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Polak

Paweł

27,4

14

37

25

40

Zygler

Marcin

10,9

5

38

15

Łuc

Ewelina

44

22

60

14

Kusideł

Jarosław

18,3

9

48

13

Pokorski

Marcin

32,5

16

58

13

Matyja 

Paweł

35,4

18

58

12

1

CRE

Cechowski

Sławomir

18,3

9

35

23

40

Łuc

Wojciech

35,4

18

51

17

Cechowski

Przemysław

10,3

5

37

17

Marczyńska

Anna

41

21

64

7

3

Lexus

Chmielewski

Łukasz

54

27

55

21

39

Marczak

Adam

30,6

15

47

18

Wójcicki

Piotr

51

26

59

17

4

A&A

Niewiadomski

Maciej

32

16

46

18

35

Antoszczyk

Wojciech

35,5

18

54

17

Majsterek

Amanda

5,1

3

45

8

5

Juwentus

Dybowski

Michał

21,3

11

42

18

31

Linke

Piotr

35,2

18

54

13

5

Pałacyk

Grot

Dawid

54

27

62

16

31

Marczyński

Jerzy

25,2

13

46

15

7

Arkadia

Oset

Dariusz

26,3

13

44

20

20

8

Wojskowe

Mastalski

Radosław

17

9

45

15

15

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 4.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Łuc

Ewelina

48

24

55

19

35

Zygler

Marcin

11,4

6

38

16

Pokorski

Marcin

32,3

16

55

13

Matyja 

Paweł

35,2

18

56

12

Polak

Paweł

27,2

14

53

11

1

Pałacyk

Marczak

Dawid

21,3

11

41

18

35

Grot

Dawid

54

27

58

17

Majsterek

Adrian

19,7

10

43

15

Marczyński

Jerzy

24,8

12

48

14

Boguszewicz

Daniel

54

27

62

14

Wójtewicz

Patrycja

23,2

12

56

10

3

A&A

Niewiadomski

Maciej

31,8

16

47

17

33

Majsterek

Amanda

5,1

3

35

16

Antoszczyk

Wojciech

35,5

18

51

16

Majsterek

Arkadiusz

3,3

2

34

16

Majsterek

Artur

22,2

11

52

10

4

Lexus

Marczak

Adam

30,6

15

49

16

32

Chmielewski

Łukasz

54

27

61

16

Wójcicki

Piotr

54

27

68

12

5

CRE

Łuc

Wojciech

35,9

18

47

19

29

Cechowski

Przemysław

10,1

5

48

10

6

Zbyszko

Jasiuk

Kornelia

35,9

18

61

13

22

Biniewicz

Adam

20,3

10

50

9

Marczak

Maks

38,7

19

61

8

7

Arkadia

Oset

Dariusz

25,7

13

52

11

11

7

Juwentus

Dybowski

Michał

21,1

11

48

11

11

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 27.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Juwentus

Dybowski

Michał

23,1

12

38

22

38

Kurpiewski

Tomasz

42,8

21

56

16

1

Pałacyk

Marczyński

Jerzy

25,1

13

44

19

38

Marczak

Dawid

21,6

11

40

19

Wójtewicz

Patrycja

23

12

49

11

Grot

Dawid

54

27

74

7

3

Common

Kusideł

Jarosław

20,3

10

41

18

34

Łuc

Ewelina

48

24

58

16

Polak

Paweł

27

14

52

14

Pokorski

Marcin

31,9

16

50

14

3

CRE

Tomaszewska

Dorota

42,7

21

55

18

34

Łuc

Wojciech

35,9

18

55

16

Bąkała

Michał

20,9

10

55

8

5

A&A

Antoszczyk

Wojciech

36

18

53

19

33

Majsterek

Amanda

4,7

2

36

14

Majsterek

Artur

22

11

56

8

6

Zbyszko

Jasiuk

Kornelia

35,9

18

50

16

29

Marczak

Maks

38,7

19

57

13

7

Arkadia

Oset

Dariusz

27,5

14

40

22

22

8

Lexus

Marczak

Adam

30,6

15

49

16

16

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 20.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Łuc

Ewelina

50

25

53

20

37

Polak

Paweł

27

14

46

17

Zygler

Marcin

10,8

5

42

12

Matyja 

Paweł

35

18

55

12

Kusideł

Jarosław

20,6

10

52

8

Pokorski

Marcin

31,5

16

62

7

2

A&A

Majsterek

Artur

22

11

41

18

33

Antoszczyk

Wojciech

36

18

56

15

3

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

43,8

22

51

19

32

Linke

Piotr

35

18

56

13

Szubert

Marcin

52

26

65

13

4

Pałacyk

Marczak

Dawid

21,2

11

46

14

28

Marczyński

Jerzy

24,9

12

47

14

Wójtewicz

Patrycja

22,6

11

60

6

5

CRE

Marczyńska

Anna

41

21

56

14

27

Cechowski

Przemysław

12,4

6

42

13

Łuc

Wojciech

35,7

18

61

12

Bąkała

Michał

20,5

10

50

11

Cechowski

Sławomir

20,6

10

48

10

Tomaszewska

Dorota

42,7

21

61

9

6

Zbyszko

Jasiuk

Kornelia

37,4

19

57

13

21

Marczak

Maks

38,7

19

63

8

7

Lexus

Marczak

Adam

30,6

15

48

16

16

8

Arkadia

Oset

Dariusz

29,1

15

49

15

15

9

Wojskowe

Mastalski

Radosław

16,8

8

46

13

13

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 13.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Arkadia

Jędrzejewski

Adrian

2,6

1

28

21

37

Grodziński

Tadeusz

5,1

3

36

16

Plawgo

Marek

41

21

57

13

Oset

Dariusz

30,9

15

57

10

1

Common

Zygler

Marcin

11,3

6

35

19

37

Matyja 

Paweł

35

18

49

18

Pokorski

Marcin

31,3

16

51

14

Polak

Paweł

26,8

13

47

14

Kusideł

Jarosław

20,4

10

52

8

3

Lexus

Marczak

Adam

31,6

16

44

20

36

Bielawski

Jerzy

6,7

3

35

16

4

A&A

Majsterek

Artur

22,5

11

42

19

34

Antoszczyk

Wojciech

36

18

51

15

Majsterek

Arkadiusz

3,1

2

37

13

5

Pałacyk

Majsterek

Adrian

19,7

10

42

17

32

Marczak

Dawid

21

11

45

15

Marczyński

Jerzy

24,7

12

52

9

6

CRE

Łuc

Wojciech

35,5

18

55

15

29

Bąkała

Michał

20,3

10

48

14

Marczyńska

Anna

41

21

70

6

7

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

43,8

22

59

16

27

Linke

Piotr

34,8

17

56

11

Szubert

Marcin

52

26

67

11

8

Zbyszko

Jasiuk

Kornelia

42,4

21

48

23

23

9

Wojskowe

Mastalski

Radosław

17,3

9

38

19

19

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 6.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Marczyńska

Anna

46

23

50

23

41

Cechowski

Sławomir

20,6

10

43

18

Łuc

Wojciech

35,3

18

55

14

Cechowski

Przemysław

12,2

6

44

12

Bąkała

Michał

21,6

11

50

10

2

Common

Pokorski

Marcin

34,8

17

47

21

34

Matyja 

Paweł

34,8

17

52

13

Polak

Paweł

26,6

13

58

11

3

A&A

Majsterek

Arkadiusz

3,1

2

34

17

33

Antoszczyk

Wojciech

36

18

56

16

4

Pałacyk

Marczak

Dawid

21

11

48

16

29

Marczyński

Jerzy

24,3

12

52

13

5

Arkadia

Grodziński

Tadeusz

4,9

2

35

15

26

Oset

Dariusz

32,7

16

57

11

5

Juwentus

Linke

Piotr

34,6

17

54

15

26

Szubert

Marcin

52

26

68

11

7

Lexus

Bielawski

Jerzy

7,7

4

32

20

20

8

Wojskowe

Mastalski

Radosław

17,8

9

40

19

19

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 30.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Zygler

Marcin

12,4

6

35

19

38

Pokorski

Marcin

34,9

17

46

19

Kusideł

Jarosław

21,8

11

53

14

1

CRE

Bąkała

Michał

23,2

12

38

22

38

Cechowski

Sławomir

20,4

10

42

16

Cechowski

Przemysław

11,6

6

40

14

1

Juwentus

Linke

Piotr

39,6

20

44

24

38

Szubert

Marcin

52

26

65

14

Kurpiewski

Tomasz

43,8

22

59

13

4

A&A

Majsterek

Arkadiusz

3,1

2

32

18

35

Majsterek

Anna

15,1

8

39

17

Majsterek

Artur

21,9

11

43

17

5

Arkadia

Grodziński

Tadeusz

4,9

2

32

18

33

Oset

Dariusz

35

18

51

15

6

Lexus

Treliński

Tomasz

15

8

42

14

14

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 23.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Zygler

Marcin

16,9

8

32

24

43

Polak

Paweł

27,1

14

45

19

Matyja 

Paweł

35,3

18

48

19

Kusideł

Jarosław

21,6

11

53

12

Pokorski

Marcin

34,7

17

61

11

2

Zbyszko

Biniewicz

Adam

24,6

12

39

21

39

Marczak

Maks

39,5

20

50

18

3

A&A

Majsterek

Arkadiusz

3,6

2

31

19

37

Majsterek

Anna

15,1

8

39

18

Majsterek

Artur

21,9

11

42

17

Majsterek

Amanda

5,3

3

36

15

Treliński

Tomasz

14,8

7

42

15

4

Arkadia

Grodziński

Tadeusz

4,9

2

33

18

35

Oset

Dariusz

36

18

50

17

Plawgo

Marek

41

21

69

7

5

CRE

Marczyńska

Anna

49

25

53

21

34

Cechowski

Przemysław

11,4

6

44

13

6

Pałacyk

Marczyński

Jerzy

24,3

12

46

16

31

Wójtewicz

Patrycja

23,2

12

45

15

Majsterek

Adrian

19,1

10

45

14

Marczak

Dawid

20,4

10

52

12

7

Juwentus

Linke

Piotr

39,4

20

57

14

14

8

Lexus

Marczak

Adam

31,4

16

57

9

9

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 16.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Cechowski

Sławomir

21,9

11

39

20

39

Bąkała

Michał

23,7

12

41

19

Cechowski

Przemysław

11,4

6

36

18

Tomaszewska

Dorota

42,3

21

53

16

Marczyńska

Anna

49

25

59

15

2

Arkadia

Oset

Dariusz

39

20

47

21

37

Grodziński

Tadeusz

4,9

2

34

16

Selwent

Katarzyna

2,5

1

36

13

Plawgo

Marek

41

21

62

13

3

Common

Zygler

Marcin

17,7

9

37

20

36

Polak

Paweł

27,1

14

48

16

Matyja 

Paweł

35,3

18

52

16

Kusideł

Jarosław

22,4

11

46

14

Pokorski

Marcin

34,3

17

53

14

4

Zbyszko

Biniewicz

Adam

25,1

13

43

19

35

Jasiuk

Kornelia

42

21

53

16

Marczak

Maks

39,5

20

58

12

 


5

A&A

Treliński

Tomasz

14,8

7

38

17

33

Majsterek

Arkadiusz

3,6

2

36

16

Majsterek

Amanda

5,1

3

35

16

Niewiadomski

Maciej

36,9

18

57

11

Majsterek

Anna

14,7

7

46

10

Majsterek

Artur

21,7

11

47

15

6

Lexus

Sabaj

Agnieszka

35,5

18

49

17

31

Bielawski

Jerzy

6,9

3

37

14

Marczak

Adam

31,2

16

57

13

7

Pałacyk

Marczak

Dawid

20,4

10

46

16

30

Marczyński

Jerzy

23,9

12

49

14

Wójtewicz

Patrycja

23

12

50

13

Majsterek

Adrian

18,9

9

48

10

8

Juwentus

Linke

Piotr

39,4

20

54

14

20

Kurpiewski

Tomasz

43,8

22

69

6

9

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

13,1

7

47

9

9

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 09.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Zygler

Marcin

18,7

9

37

20

38

Kusideł

Jarosław

22,9

11

41

18

Matyja 

Paweł

35,3

18

48

18

Pokorski

Marcin

34,1

17

51

16

2

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

45,8

23

51

20

36

Linke

Piotr

39,4

20

53

16

3

A&A

Majsterek

Amanda

5,6

3

32

19

33

Majsterek

Arkadiusz

3,4

2

39

14

Niewiadomski

Maciej

36,9

18

53

14

Majsterek

Anna

14,5

7

41

14

Treliński

Tomasz

14,6

7

44

13

4

Arkadia

Oset

Dariusz

41

21

54

16

29

Plawgo

Marek

41

21

65

13

Grodziński

Tadeusz

4,7

2

44

11

5

Lexus

Marczak

Adam

31,2

16

48

17

28

Sabaj

Agnieszka

35,3

18

60

11

Bielawski

Jerzy

6,7

3

42

10

6

CRE

Cechowski

Sławomir

21,5

11

47

14

27

Cechowski

Przemysław

12,2

6

43

13

7

Zbyszko

Marczak

Maks

39,5

20

54

16

22

Jasiuk

Kornelia

42

21

69

6

8

Pałacyk

Marczak

Dawid

20,2

10

51

11

18

Wójtewicz

Patrycja

22,6

11

53

7

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 02.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Marczyńska

Anna

54

27

52

23

43

Cechowski

Przemysław

13,2

7

37

20

Tomaszewska

Dorota

43,2

22

51

19

Cechowski

Sławomir

21,3

11

46

14

2

Arkadia

Grodziński

Tadeusz

6,7

3

29

22

42

Oset

Dariusz

46

23

51

20

3

Zbyszko

Biniewicz

Adam

25,1

13

43

18

28

Jasiuk

Kornelia

42

21

61

10

4

Pałacyk

Marczyński

Jerzy

23,3

12

48

14

27

Majsterek

Adrian

18,7

9

45

13

5

A&A

Majsterek

Amanda

5,4

3

34

17

25

Majsterek

Arkadiusz

3,2

2

42

8

5

Juwentus

Linke

Piotr

39,4

20

53

16

25

Żołądkiewicz

Marek

34,7

17

64

9

7

Common

Pokorski

Marcin

33,9

17

60

11

11

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 25.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Zbyszko

Jasiuk

Kornelia

54

27

48

27

50

Marczak

Maks

44,4

22

48

23

2

Pałacyk

Marczak

Dawid

21,3

11

39

21

37

Wójtewicz

Patrycja

23,1

12

45

16

Majsterek

Adrian

18,5

9

45

14

3

Common

Pokorski

Marcin

35,9

18

51

17

33

Kusideł

Jarosław

22,9

11

48

16

Matyja 

Paweł

35,3

18

53

16

Zygler

Marcin

18,3

9

47

12

4

CRE

Cechowski

Sławomir

20,9

10

43

16

27

Cechowski

Przemysław

12,6

6

43

11

5

Arkadia

Sabaj

Agnieszka

54

27

64

14

26

Grodziński

Tadeusz

6,3

3

39

12

Plawgo

Marek

41

21

68

12

Oset

Dariusz

54

27

66

10

6

A&A

Niewiadomski

Maciej

36,9

18

58

11

21

Majsterek

Arkadiusz

3

2

43

10

7

Juwentus

Linke

Piotr

39,4

20

59

11

19

Żołądkiewicz

Marek

34,5

17

62

8

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 18.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Cechowski

Sławomir

20,5

10

43

15

24

Cechowski

Przemysław

12,2

6

48

9

2

Common

Matyja 

Paweł

32,8

16

50

16

16

3

Zbyszko

Biniewicz

Adam

27,6

14

48

14

14

4

A&A

Majsterek

Arkadiusz

2,8

1

37

12

12

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 11.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Kusideł

Jarosław

22,7

11

43

16

31

Pokorski

Marcin

35,1

18

55

15

Zygler

Marcin

19,4

10

50

12

Matyja 

Paweł

35,1

18

55

11

2

A&A

Majsterek

Amanda

5,4

3

36

16

30

Majsterek

Arkadiusz

3,4

2

36

14

Treliński

Tomasz

14,2

7

41

14

3

Arkadia

Plawgo

Marek

45

23

50

22

22

4

AF Partner

Wawrzkiewicz

Maciej

15,3

8

39

17

17

5

PGE

Dybowski

Michał

22,9

11

45

15

15

 


LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 04.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

PGE

Chwiejczak

Marek

20,5

10

38

20

37

Polak

Paweł

27,1

14

50

17

Dybowski

Michał

22,7

11

49

12

2

Arkadia

Grodziński

Tadeusz

6,9

3

31

20

36

Plawgo

Marek

54

27

60

16

Walaszek

Tadeusz

18,3

9

42

15

Kruk

Marek

40

20

60

11

2

Dostal

Nahlik-Pokszan

Beata

22,6

11

40

19

36

Kubiak

Grzegorz

24,5

12

43

17

Binkowski

Michał

37,5

19

63

9

4

CRE

Cechowski

Sławomir

21,1

11

39

20

34

Cechowski

Przemysław

11,6

6

40

14

Bandura

Karolina

45,2

23

60

11

Bąkała

Michał

25,3

13

58

7

5

Pałacyk

Majer

Mikołaj

54

27

60

17

31

Majer

Piotr

42,5

21

60

14

Majsterek

Adrian

18,3

9

53

7

6

A&A

Majsterek

Anna

14,1

7

40

15

29

Majsterek

Arkadiusz

3,2

2

40

14

Niewiadomski

Maciej

36,9

18

60

10

Majsterek

Artur

21,3

11

52

9

7

Common

Matyja 

Paweł

34,9

17

53

14

25
  

Kurpiewski

Tomasz

45,8

23

65

11