zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

IV Turniej Sznurka

III Turniej Prima Aprilis| IV Turniej Pierwszego Kwiatka| IV Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| IV Turniej Pierwszomajowy| IV Turniej z Caddiem| V A&A Texas Scramble | IV Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej o Puchar Prezesa i Kapitana A&A GC| IV Turniej Sznurka | V Turniej Dwóch Kijów| IV Turniej Par | IV Turniej Rodzinny| IV Motoryzacyjny Turniej Golfowy| IV Mistrzostwa Match Play A&A GC | IV Turniej Golf & Boule| IV Turniej Niepodległości | IV Turniej A&A Drink & Play| IV Turniej Andrzejkowy|

IV TURNIEJ SZNURKA - KATEGORIA III

BRUTTO OPEN (+SZNUREK)

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Ranking

1

Truszkiewicz

Zbigniew

26,5

27

51

130

2

Grodziński

Tadeusz

4,1

4

53

115

3

Marczak

Dawid

26,4

26

64

105

4

Cechowski

Przemysław

7,2

7

66

100

5

Cechowski

Sławomir

22,8

23

66

95

6

Nahlik-Pokszan

Beata

25,1

25

67

90

7

Wójtewicz

Patrycja

35,7

36

74

86

8

Marczak

Maks

51,2

51

76

82

9

Tokar

Rafał

23,9

24

77

78

10

Biniewicz

Adam

38

38

86

74

11

Biniewicz

Sławomir

39

39

100

70

 

Regulamin IV Turnieju Sznurka

Turniej Sznurka jest zabawową formą gry, w której wprowadzono ułatwienie. Każdy zawodnik przed turniejem przygotowuje we własnym zakresie nożyczki oraz sznurek o długości równej wysokości HCP klubowego liczone w metrach za każdy punkt HCP. W trakcie gry zawodnik może wykorzystać sznurek w każdej sytuacji, w jakiej się znalazł na polu poprawiając pozycję swojej piłki lub biorąc uwolnienie na odległość nie większą niż długość posiadanego sznurka nie otrzymując kary. Po poprawieniu pozycji piłki sznurek jest odcinany i pomniejszany o długość danego uwolnienia, aż do całkowitego wykorzystania. Ze sznurka można korzystać w każdej sytuacji na polu (uwolnienie z hazardu, out of bounds, piłka nie do zagrania, lub polepszenie pozycji np. na greenie leżymy w odległości 1m od dołka po pierwszym uderzeniu, odcinamy 1m sznurka i mamy Hole in One). Warunkiem możliwości wykorzystania sznurka do uwolnienia jest faktyczne posiadanie lub odnalezienie piłki (nie można brać uwolnienia, np. kiedy piłka wyszła na aut i nie znamy jej położenia lub kiedy wpadła do wody, nie widzimy jej i nie jesteśmy pewni w, którym miejscu leży).

 

 1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2X9 dołków) oraz na 9 dołkach dla grupy początkującej.

 2. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

 3. Format turnieju - Brutto Open (+ sznurek).

 4. Przed rozpoczęciem rozgrywek marker ma obowiązek sprawdzić długość sznurka danego gracza.

 5. Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

 6. Nagrodzeni zostaną najlepsi gracze w kategorii brutto open.

 7. W przypadku remisu decyduje niższy współczynnik klubowego HCP.

 8. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

 9. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju  jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

 10. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Jednodniowych.

 11. Na greenie można używać wyłącznie puttera. 

 12. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

 13. Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.
   

 

Reguły Turnieju

 1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

 2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

 3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

 4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

 5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

 6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 7.  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

 8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

 9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na następnym najbliższym Turnieju na Polu "Arkadia".