zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Turniej o Puchar Prezesa i Kapitana A&A GC

III Turniej Prima Aprilis| IV Turniej Pierwszego Kwiatka| IV Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| IV Turniej Pierwszomajowy| IV Turniej z Caddiem| V A&A Texas Scramble | IV Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej o Puchar Prezesa i Kapitana A&A GC| IV Turniej Sznurka | V Turniej Dwóch Kijów| IV Turniej Par | IV Turniej Rodzinny| IV Motoryzacyjny Turniej Golfowy| IV Mistrzostwa Match Play A&A GC | IV Turniej Golf & Boule| IV Turniej Niepodległości | IV Turniej A&A Drink & Play| IV Turniej Andrzejkowy|

WYNIKI TURNIEJU O PUCHAR PREZESA I KAPITANA A&A GC- KATEGORIA I

BRUTTO OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

Ranking

1

Grodziński

Tadeusz

4,9

5

66

35

200

2

Cechowski

Przemysław

7,6

8

68

36

180

3

Sadłowski

Andrzej

10

10

73

36

160

4

Majsterek

Amanda

7,5

8

73

32

150

5

Styczyński

Maciej

7,1

7

74

33

145

6

Treliński

Tomasz

17

17

75

38

140

6

Olczyk

Waldemar

8,1

8

75

31

140

6

Tamborek

Jakub

4,5

5

75

27

140

9

Cechowski

Sławomir

22

22

85

35

115

10

Kusideł

Jarosław

25,6

26

88

36

110

11

Dybowski

Michał

27,6

28

91

37

105

12

Bąkała

Michał

35,1

35

94

38

100

12

Chorąży

Paweł

15,8

16

94

23

100

14

Truszkiewicz

Zbigniew

24

24

95

30

90

15

Grałka

Dariusz

31,4

31

97

34

85

15

Majsterek

Adrian

16,5

17

97

19

85

15

Majsterek

Anna

11,5

12

97

18

85

18

Antoniszczak

Dominika

9

9

98

19

72

19

Tokar

Rafał

17,2

17

104

18

68

20

Kowalczyk

Marcin

54

54

128

24

64

21

Stachowski

Piotr

37,2

37

129

20

60

22

Kucejko

Justyna

54

54

138

17

58

 

WYNIKI TURNIEJU O PUCHAR PREZESA I KAPITANA A&A GC- KATEGORIA I

STABLEFORD OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Treliński

Tomasz

17

17

75

38

2

Bąkała

Michał

35,1

35

94

38

3

Dybowski

Michał

27,6

28

91

37

4

Cechowski

Przemysław

7,6

8

68

36

5

Sadłowski

Andrzej

10

10

73

36

6

Kusideł

Jarosław

25,6

26

88

36

7

Grodziński

Tadeusz

4,9

5

66

35

8

Cechowski

Sławomir

22

22

85

35

9

Grałka

Dariusz

31,4

31

97

34

10

Styczyński

Maciej

7,1

7

74

33

11

Majsterek

Amanda

7,5

8

73

32

12

Olczyk

Waldemar

8,1

8

75

31

13

Truszkiewicz

Zbigniew

24

24

95

30

14

Tamborek

Jakub

4,5

5

75

27

15

Kowalczyk

Marcin

54

54

128

24

16

Chorąży

Paweł

15,8

16

94

23

17

Stachowski

Piotr

37,2

37

129

20

18

Antoniszczak

Dominika

9

9

98

19

19

Majsterek

Adrian

16,5

17

97

19

20

Majsterek

Anna

11,5

12

97

18

21

Tokar

Rafał

17,2

17

104

18

22

Kucejko

Justyna

54

54

138

17

 

Grupa Początkująca HCP = 54

BRUTTO OPEN

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Wynik Stableford 

1

Kowalczyk

Marcin

54

54

128

24

2

Kucejko

Justyna

54

54

138

17

 


Regulamin Turnieju
o Puchar Prezesa i Kapitana A&A Golf Club


 1. Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach na 18 dołkach (2X9 dołków) oraz na 9 dołkach dla grupy początkującej.

 2. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

 3. Format turnieju:

  Stroke Play Brutto oraz Stableford Netto z HCP klubowego.

  Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń.

 4. Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

 5. Nagrody przyznawane są w kategorii:


 • Stroke Play Brutto                    (1,2,3 miejsce)

 • Stableford Netto                                          (1,2,3 miejsce)

 • Stroke Play Brutto początkujący             (1 miejsce)

 • Kolejność kategorii: Stroke Play Brutto, Stableford Netto.


 1. W przypadku remisu o trzech pierwszych miejscach w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. Pozostałe miejsca brutto przyznawane są ex aequo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

 2. Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

 3. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

 4. Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch Turniejach Weekendowych.

 5. Na greenie można używać wyłącznie puttera.

 6. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji.

 7. Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.


Reguły Turnieju


 1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

 2. W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

 3. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

 4. W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

 5. Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

 6. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 7.  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

 8. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

 9. Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

 10. Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.