zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

IV Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC

III Turniej Prima Aprilis| IV Turniej Pierwszego Kwiatka| IV Mistrzostwa Krótkiej Gry A&A GC| IV Turniej Pierwszomajowy| IV Turniej z Caddiem| V A&A Texas Scramble | IV Turniej Nocy Świętojańskiej| Turniej o Puchar Prezesa i Kapitana A&A GC| IV Turniej Sznurka | V Turniej Dwóch Kijów| IV Turniej Par | IV Turniej Rodzinny| IV Motoryzacyjny Turniej Golfowy| IV Mistrzostwa Match Play A&A GC | IV Turniej Golf & Boule| IV Turniej Niepodległości | IV Turniej A&A Drink & Play| IV Turniej Andrzejkowy|

 

IV MISTRZOSTWA KRÓTKIEJ GRY A&A GOLF CLUB - KAT. SUPER

 

STROKEPLAY BRUTTO

 

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

Ranking

1

Grodziński

Tadeusz

6,2

6

64

58

250

2

Cechowski

Przemysław

9,8

10

66

56

220

3

Sadłowski

Andrzej

15

15

72

57

200

4

Bielawski

Jerzy

9,5

10

75

65

190

5

Cechowski

Sławomir

24,4

24

82

58

180

T6

Staniaszek

Damian

12,1

12

83

71

170

T6

Lorens

Grzegorz

20,7

21

83

62

170

8

Staniaszek

Grzegorz

14,3

14

84

70

150

9

Bącela

Andrzej

23,9

24

86

62

140

T10

Treliński

Tomasz

16,4

16

89

73

130

T10

Jaruga

Rafał

22

22

89

67

130

12

Chorąży

Paweł

15,1

15

94

79

120

13

Rawicki

Eryk

16,3

16

95

79

115

14

Truszkiewicz

Zbigniew

29,8

30

98

68

110

15

Tokar

Rafał

25,1

25

107

82

105

16

Grałka

Dariusz

30,8

31

114

83

100

 

STROKEPLAY NETTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

Netto

1

Cechowski

Przemysław

9,8

10

66

56

2

Sadłowski

Andrzej

15

15

72

57

3

Grodziński

Tadeusz

6,2

6

64

58

4

Cechowski

Sławomir

24,4

24

82

58

5

Lorens

Grzegorz

20,7

21

83

62

6

Bącela

Andrzej

23,9

24

86

62

7

Bielawski

Jerzy

9,5

10

75

65

8

Jaruga

Rafał

22

22

89

67

9

Truszkiewicz

Zbigniew

29,8

30

98

68

10

Staniaszek

Grzegorz

14,3

14

84

70

11

Staniaszek

Damian

12,1

12

83

71

12

Treliński

Tomasz

16,4

16

89

73

13

Chorąży

Paweł

15,1

15

94

79

14

Rawicki

Eryk

16,3

16

95

79

15

Tokar

Rafał

25,1

25

107

82

16

Grałka

Dariusz

30,8

31

114

83

 

Grupa Początkująca HCP = 54

STROKEPLAY BRUTTO

Lp.

Nazwisko

Imię 

Dokładny HCP

HCP Gry

Brutto

1

Sapała

Joanna

54

54

142

 
ZWYCIĘZCY KONKURSU NEAREST TO THE PIN

Dołek

Nazwisko

Imię

HCP

Wynik

4

Rawicki

Eryk

16,3

Hole in one!

7

Cechowski

Przemysław

9,8

1,44 m

 

Regulamin IV Mistrzostw Krótkiej Gry A&A Golf Club

1.     Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach.

2.     Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.     Format turnieju: Stroke Play Brutto oraz Stroke Play Netto z HCP klubowego [ hcp < 54]
Stroke Play Brutto z ograniczeniem ilości uderzeń max. do 10 na każdym dołku dla początkujących. W przypadku, kiedy zawodnik wykonał 10 uderzenie, lecz nie zakończył jeszcze rozgrywania danego dołka zobowiązany jest do podniesienia piłki i zapisania wyniku 10 uderzeń na danym dołku. Każdy zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do stosowania się do reguły dotyczącej ilości uderzeń. [hcp = 54]

4.     Gracze, którzy nie posiadają HCP klubowego startują z HCP PZG. W przypadku braku obu startują z HCP=54.

5.     Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze w kategorii brutto oraz netto.

6.     W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek. W przypadku remisu o drugim i trzecim miejscu brutto decyduje wyższy HCP danego gracza. Pozostałe miejsca brutto przyznawane są ex aequo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

7.     Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju.

8.     Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

9.     Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

10.  Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.  W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

12.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.   Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.   W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.   Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.   W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.   Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.   Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.    Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.   Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.   Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na następnym najbliższym Turnieju na Polu "Arkadia".