zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

wiosna-wyniki

Drużyny| wiosna-wyniki| wiosna-TABELA| Zdjęcia| INFORMACJE| REGULAMIN| wiosna-WYNIK KOŃCOWY| jesień-TABELA| jesień-wyniki| jesień-WYNIK KOŃCOWY|

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 28.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Pafana

Styczyński

Andrzej

27,6

14

38

24

45

Styczyński

Maciej

9,1

5

32

21

Osiński

Rafał

6,3

3

34

17

2

PGE

Konkalec

Dariusz

50

25

51

23

42

Polak

Paweł

31,5

16

45

19

Dybowski

Michał

26,2

13

43

18

Grałka

Dariusz

30,6

15

51

14

3

Arkadia

Truszkiewicz

Zbigniew

28

14

43

21

39

Wójtewicz

Patrycja

36

18

48

18

Marczak

Dawid

26

13

47

14

Szymczak

Bogumił

35,6

18

62

7

4

Wojskowe

Wieczorek

Wiktor

11

6

33

21

39

Mastalski

Radosław

18,6

9

39

18

Wieczorek

Rafał

12

6

41

14

5

MOSIR

Marczyński

Jerzy

53

27

60

18

35

Stasiak

Aleksandra

51,4

26

61

17

6

CRE

Knabe

Jarosław

29,4

15

46

17

34

Bąkała

Michał

35,3

18

51

17

Tomaszewska

Dorota

51,2

26

75

6

7

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

41,4

21

56

17

33

Linke

Piotr

54

27

62

16

Żołądkiewicz

Marek

42,8

21

55

15

Szubert

Marcin

54

27

78

6

8

A&A

Majsterek

Anna

10,3

5

37

16

30

Majsterek

Arkadiusz

2

1

42

14

8

Common

Kusideł

Jarosław

27,4

14

45

17

30

Stachowski

Piotr

39

20

57

13

10

Pałacyk

McInerney

John

24,1

12

40

20

27

Kucejko

Justyna

54

27

71

7

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 21.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

PGE

Polak

Paweł

32,5

16

44

20

39

Grałka

Dariusz

31,1

16

46

19

Chwiejczak

Marek

24,7

12

46

14

2

MOSIR

Marczyński

Jerzy

54

27

59

19

37

Stasiak

Aleksandra

51,4

26

57

18

Marczyńska

Anna

54

27

79

4

2

Wojskowe

Mastalski

Radosław

19,1

10

39

19

37

Wieczorek

Rafał

12

6

36

18

4

A&A

Majsterek

Arkadiusz

4

2

30

20

36

Majsterek

Artur

21,3

11

45

16

4

Pafana

Osiński

Rafał

6,8

3

33

19

36

Styczyński

Andrzej

27,6

14

48

17

Bielawski

Jerzy

9,9

5

41

12

6

Arkadia

Marczak

Dawid

25,8

13

44

17

34

Truszkiewicz

Zbigniew

28

14

45

17

Wójtewicz

Patrycja

35,8

18

59

13

7

CRE

Knabe

Jarosław

29,9

15

46

19

31

Bąkała

Michał

35,1

18

58

12

Tomaszewska

Dorota

51

26

75

4

8

Common

Kusideł

Jarosław

27,4

14

44

18

30

Stachowski

Piotr

38,8

19

63

12

9

Juwentus

Linke

Piotr

54

27

57

18

28

Kurpiewski

Tomasz

41,2

21

61

10

Żołądkiewicz

Marek

42,6

21

68

9

Szubert

Marcin

54

27

72

8

10

Pałacyk

McInerney

John

26,9

13

48

13

23

Majsterek

Adrian

16

8

48

10

11

Noble

Tamborek

Jakub

6,4

3

32

19

19

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 14.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Majsterek

Anna

13,8

7

30

25

42

Pikulski

Zbigniew

43,8

22

59

17

Majsterek

Artur

21,6

11

44

15

Majsterek

Arkadiusz

3,8

2

38

13

1

Arkadia

Truszkiewicz

Zbigniew

30

15

41

22

42

Szymczak

Bogumił

36,8

18

48

20

3

Common

Kusideł

Jarosław

28,4

14

42

20

39

Stachowski

Piotr

39,8

20

49

19

Matyja 

Paweł

44,4

22

55

18

4

Juwentus

Linke

Piotr

54

27

60

17

34

Żołądkiewicz

Marek

42,6

21

53

17

Kurpiewski

Tomasz

41

21

63

11

Szubert

Marcin

54

27

77

6

5

Pałacyk

McInerney

John

26,9

13

43

18

33

Majer

Piotr

54

27

63

15

Majsterek

Amanda

7,9

4

37

15

5

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

12

6

37

17

33

Mastalski

Radosław

19,1

10

44

16

7

Pafana

Osiński

Rafał

6,8

3

34

18

32

Styczyński

Andrzej

27,4

14

48

14

8

PGE

Grałka

Dariusz

30,9

15

49

15

30

Polak

Paweł

32,3

16

50

15

Dybowski

Michał

26

13

50

12

9

MOSIR

Marczyński

Jerzy

54

27

58

18

28

Stasiak

Aleksandra

51,2

26

66

10

10

CRE

Ślawski

Marcin

54

27

76

5

5

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 7.07

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Juwentus

Żołądkiewicz

Marek

43,6

22

51

19

36

Linke

Piotr

54

27

59

17

Kurpiewski

Tomasz

40,8

20

61

14

Szubert

Marcin

54

27

76

6

2

A&A

Majsterek

Arkadiusz

4,1

2

31

19

33

Pikulski

Zbigniew

43,6

22

60

14

2

Wojskowe

Wieczorek

Wiktor

11

6

40

17

33

Wieczorek

Rafał

12

6

40

16

Mastalski

Radosław

18,9

9

44

14

4

Pafana

Styczyński

Maciej

9,1

5

37

16

32

Styczyński

Andrzej

27,4

14

47

16

5

PGE

Dybowski

Michał

25,8

13

48

15

30

Polak

Paweł

32,1

16

50

15

Chwiejczak

Marek

24,5

12

51

12

Grałka

Dariusz

30,7

15

53

12

6

Arkadia

Marczak

Dawid

25,4

13

45

16

29

Szymczak

Bogumił

36,6

18

53

13

Wójtewicz

Patrycja

35,4

18

55

11

7

Common

Kusideł

Jarosław

28,4

14

49

16

28

Matyja 

Paweł

44,2

22

58

12

Stachowski

Piotr

39,6

20

61

8

7

CRE

Tomaszewska

Dorota

54

27

57

21

28

Bąkała

Michał

34,9

17

60

7

9

MOSIR

Stasiak

Aleksandra

51

26

62

15

15

10

Pałacyk

McInerney

John

26,7

13

51

13

13

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 30.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Kusideł

Jarosław

31,4

16

41

24

43

Matyja 

Paweł

45,2

23

53

19

Stachowski

Piotr

39,4

20

57

12

2

Pałacyk

McInerney

John

30,2

15

38

25

41

Majer

Piotr

54

27

60

16

Majsterek

Adrian

15,8

8

46

11

3

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

13,5

7

34

21

40

Mastalski

Radosław

19,4

10

39

19

Wieczorek

Wiktor

10,8

5

44

13

4

A&A

Majsterek

Anna

16,8

8

32

24

38

Pikulski

Zbigniew

43,4

22

56

14

5

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

40,8

20

51

18

34

Linke

Piotr

54

27

60

16

Szubert

Marcin

54

27

75

8

6

Arkadia

Marczak

Dawid

25,9

13

43

18

33

Szymczak

Bogumił

36,4

18

55

15

Wójtewicz

Patrycja

35

18

59

9

7

PGE

Dybowski

Michał

25,8

13

45

17

31

Grałka

Dariusz

30,5

15

49

14

Chwiejczak

Marek

24,3

12

56

12

8

CRE

Knabe

Jarosław

29,7

15

54

11

21

Bąkała

Michał

34,7

17

61

10

Ślawski

Marcin

54

27

70

10

Tomaszewska

Dorota

54

27

79

5

9

MOSIR

Rawicki

Eryk

17,1

9

48

11

11

10

Nieruchomości

Florczak 

Janusz

54

27

69

10

10

Florczak 

Kuba

54

27

90

0

 

   

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 23.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

A&A

Majsterek

Anna

17,8

9

37

20

38

Pikulski

Zbigniew

43,4

22

56

18

2

Juwentus

Żołądkiewicz

Marek

44,6

22

54

19

35

Linke

Piotr

54

27

61

16

Kurpiewski

Tomasz

40,6

20

58

12

3

Pałacyk

McInerney

John

30

15

45

18

34

Majsterek

Amanda

7,9

4

38

16

Majer

Piotr

54

27

62

13

3

PGE

Polak

Paweł

32,1

16

46

18

34

Dybowski

Michał

25,8

13

45

16

Grałka

Dariusz

30,3

15

53

12

5

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

13,5

7

38

17

33

Mastalski

Radosław

19,4

10

43

16

6

Pafana

Styczyński

Andrzej

27,4

14

44

18

28

Styczyński

Maciej

8,9

4

42

10

7

Arkadia

Wójtewicz

Patrycja

34,8

17

54

15

27

Marczak

Dawid

25,5

13

55

12

8

Common

Kusideł

Jarosław

31,4

16

48

18

18

9

CRE

Bąkała

Michał

34,5

17

60

10

10

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 16.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Pałacyk

McInerney

John

35

18

39

27

45

Majsterek

Adrian

15,8

8

38

18

Kucejko

Justyna

54

27

63

13

Majsterek

Amanda

8,5

4

45

8

2

Common

Stachowski

Piotr

43,4

22

51

22

42

Kusideł

Jarosław

32,4

16

46

20

Matyja 

Paweł

45,2

23

56

18

3

PGE

Konkalec

Dariusz

54

27

56

22

40

Grałka

Dariusz

30,3

15

45

18

Dybowski

Michał

25,8

13

44

17

Chwiejczak

Marek

24,1

12

48

15

4

Arkadia

Marczak

Dawid

25,1

13

44

18

36

Wójtewicz

Patrycja

34,6

17

47

18

Szymczak

Bogumił

36,2

18

54

14

5

A&A

Pikulski

Zbigniew

43,4

22

56

18

34

Majsterek

Anna

17,8

9

41

16

Majsterek

Arkadiusz

3,9

2

36

15

6

Juwentus

Linke

Piotr

54

27

60

17

32

Szubert

Marcin

54

27

61

15

Kurpiewski

Tomasz

40,4

20

59

13

Żołądkiewicz

Marek

44,4

22

61

13

7

Pafana

Styczyński

Andrzej

27,9

14

44

19

30

Osiński

Rafał

6,6

3

41

11

8

Flash

Molke

Norbert

31,9

16

51

15

28

Sulwińska

Agnieszka

48,6

24

63

13

9

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

13,3

7

42

15

23

Mastalski

Radosław

19,2

10

52

8

10

CRE

Tomaszewska

Dorota

54

27

67

13

13

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 9.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Pafana

Styczyński

Andrzej

32,2

16

37

27

44

Styczyński

Maciej

9

5

36

17

2

CRE

Knabe

Jarosław

37,4

19

49

19

37

Bąkała

Michał

47,8

24

54

18

3

A&A

Majsterek

Anna

18,1

9

38

19

34

Pikulski

Zbigniew

43,2

22

56

15

Majsterek

Arkadiusz

3,5

2

39

11

4

Arkadia

Szymczak

Bogumił

36,2

18

52

16

32

Wójtewicz

Patrycja

34,7

17

51

16

Marczak

Dawid

31,7

16

58

10

4

Common

Matyja 

Paweł

45,2

23

55

18

32

Kusideł

Jarosław

32,2

16

51

14

6

Pałacyk

McInerney

John

36

18

47

20

31

Majsterek

Adrian

15,2

8

46

11

Kucejko

Justyna

54

27

66

10

7

Juwentus

Linke

Piotr

54

27

57

18

29

Kurpiewski

Tomasz

40,2

20

63

11

Szubert

Marcin

54

27

66

10

8

PGE

Grałka

Dariusz

30,1

15

54

11

21

ChwiejczakMarek23,9125210
 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 2.06

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Arkadia

Szymczak

Bogumił

39,2

20

49

21

40

Wójtewicz

Patrycja

35

18

47

19

Marczak

Dawid

31,5

16

53

12

2

PGE

Polak

Paweł

33,6

17

44

21

35

Dybowski

Michał

25,6

13

50

14

Grałka

Dariusz

29,9

15

55

12

3

Common

Matyja 

Paweł

45,2

23

55

18

32

Kusideł

Jarosław

32

16

51

14

Stachowski

Piotr

43,2

22

69

6

4

A&A

Majsterek

Arkadiusz

4

2

31

19

31

Pikulski

Zbigniew

43

22

61

12

4

Juwentus

Szubert

Marcin

54

27

61

16

31

Linke

Piotr

54

27

61

15

Żołądkiewicz

Marek

44,2

22

60

14

Kurpiewski

Tomasz

40

20

57

12

6

Pafana

Styczyński

Andrzej

32,2

16

47

17

29

Styczyński

Maciej

8,8

4

42

12

7

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

13,1

7

43

13

25

Wieczorek

Wiktor

10,6

5

42

12

Mastalski

Radosław

18,6

9

46

11

8

CRE

Knabe

Jarosław

37,2

19

57

11

22

Kruk

Marek

39,4

20

57

11

Tomaszewska

Dorota

54

27

70

11

9

Pałacyk

Majsterek

Amanda

7,9

4

42

11

19

Majer

Piotr

54

27

67

8

Kucejko

Justyna

54

27

76

1

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 26.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

48

24

47

26

42

Linke

Piotr

54

27

61

16

Szubert

Marcin

54

27

66

11

2

A&A

Majsterek

Arkadiusz

5

3

31

20

39

Majsterek

Anna

19,6

10

40

19

Pikulski

Zbigniew

44

22

53

19

3

Arkadia

Marczak

Dawid

32,8

16

44

21

38

Wójtewicz

Patrycja

35

18

51

17

Szymczak

Bogumił

39

20

57

12

4

PGE

Dybowski

Michał

27,1

14

41

21

37

Grałka

Dariusz

29,9

15

49

16

5

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

13,6

7

36

19

32

Mastalski

Radosław

18,4

9

44

13

6

CRE

Bąkała

Michał

47,8

24

60

16

30

Kruk

Marek

39,2

20

54

14

Tomaszewska

Dorota

54

27

83

2

7

Pałacyk

McInerney

John

36

18

55

16

28

Majsterek

Adrian

15

7

46

12

8

Pafana

Styczyński

Andrzej

32

16

51

14

26

Styczyński

Maciej

8,6

4

42

12

9

Common

Matyja 

Paweł

45,2

23

56

16

16

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 19.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Kusideł

Jarosław

35,5

18

41

25

42

Stachowski

Piotr

43,2

22

54

17

Matyja 

Paweł

45,2

23

57

16

2

A&A

Pikulski

Zbigniew

47

24

52

21

41

Majsterek

Arkadiusz

6

3

31

20

Majsterek

Anna

21,6

11

43

16

3

Flash

Molke

Norbert

33,9

17

43

22

39

Sulwińska

Agnieszka

48,6

24

55

17

4

Arkadia

Wójtewicz

Patrycja

36

18

48

20

38

Szymczak

Bogumił

39

20

50

18

Marczak

Adam

31,7

16

48

17

5

Pafana

Styczyński

Andrzej

32,5

16

48

19

34

Osiński

Rafał

8,2

4

40

15

6

CRE

Knabe

Jarosław

37,2

19

50

18

32

Bąkała

Michał

47,6

24

59

14

Kruk

Marek

39

20

59

13

Tomaszewska

Dorota

54

27

74

6

6

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

48

24

57

16

32

Żołądkiewicz

Marek

44,2

22

60

16

Linke

Piotr

54

27

64

13

Szubert

Marcin

54

27

64

11

8

PGE

Grałka

Dariusz

30,4

15

45

19

30

Konkalec

Dariusz

54

27

69

11

Polak

Paweł

33,4

17

56

11

9

Wojskowe

Mastalski

Radosław

18,2

9

49

14

27

Wieczorek

Rafał

13,4

7

42

13

10

Pałacyk

Majsterek

Adrian

17,5

9

34

23

23

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 12.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

CRE

Knabe

Jarosław

48,2

24

45

29

49

Kruk

Marek

53

27

56

20

Bąkała

Michał

47,4

24

67

6

2

Common

Matyja 

Paweł

49,2

25

51

22

42

Stachowski

Piotr

45,2

23

55

20

Kusideł

Jarosław

35,3

18

54

15

3

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

54

27

53

24

37

Szubert

Marcin

54

27

68

13

Żołądkiewicz

Marek

44

22

60

12

4

Pafana

Styczyński

Andrzej

34,5

17

43

22

35

Osiński

Rafał

8

4

42

13

4

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

15,4

8

34

22

35

Mastalski

Radosław

18

9

49

13

6

PGE

Grałka

Dariusz

31,4

16

50

20

34

Konkalec

Dariusz

54

27

67

14

7

Flash

Molke

Norbert

33,9

17

50

16

31

Sulwińska

Agnieszka

48,4

24

57

15

8

A&A

Majsterek

Arkadiusz

5,8

3

37

15

29

Majsterek

Anna

21,2

11

47

14

9

Arkadia

Marczak

Dawid

32,6

16

52

16

27

Wójtewicz

Patrycja

36

18

58

11

Szymczak

Bogumił

38,8

19

72

5

10

Pałacyk

Majer

Piotr

54

27

63

13

21

Kucejko

Justyna

54

27

73

8

11

Noble

Tamborek

Jakub

6,4

3

39

15

15

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 5.05

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Flash

Molke

Norbert

37,8

19

43

24

43

Sulwińska

Agnieszka

49,4

25

55

19

2

A&A

Pikulski

Zbigniew

54,0

27

51

25

42

Majsterek

Arkadiusz

5,8

3

34

17

3

Juwentus

Żołądkiewicz

Marek

51,0

26

51

25

41

Szubert

Marcin

54,0

27

62

16

Kurpiewski

Tomasz

54,0

27

61

15

Linke

Piotr

54,0

27

61

15

4

Common

Kusideł

Jarosław

37,6

19

46

21

40

Matyja 

Paweł

50,2

25

56

19

Stachowski

Piotr

45,2

23

57

16

5

Pafana

Styczyński

Andrzej

36,0

18

46

21

39

Styczyński

Maciej

8,6

4

34

18

Osiński

Rafał

7,8

4

41

14

6

PGE

Polak

Paweł

35,4

18

45

22

38

Dybowski

Michał

27,1

14

49

16

Grałka

Dariusz

31,2

16

53

15

6

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

16,4

8

36

20

38

Mastalski

Radosław

18,0

9

40

18

8

Arkadia

Marczak

Dawid

35,6

18

49

17

33

Marczak

Adam

31,7

16

52

16

Wójtewicz

Patrycja

35,9

18

60

11

9

CRE

Bąkała

Michał

49,4

25

54

20

24

Ślawski

Marcin

54

27

78

4

10

Pałacyk

Majer

Piotr

54,0

27

62

15

21

Kucejko

Justyna

54,0

27

74

6

11

Noble

Tamborek

Jakub

8,4

4

34

18

18

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 28.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Juwentus

Żołądkiewicz

Marek

54

27

56

21

37

Kurpiewski

Tomasz

54

27

61

16

Linke

Piotr

54

27

63

14

Szubert

Marcin

54

27

67

14

2

CRE

Bąkała

Michał

53,4

27

53

22

36

Knabe

Jarosław

48

24

62

14

3

Pałacyk

Majer

Piotr

54

27

60

18

31

Majsterek

Adrian

17,3

9

44

13

4

PGE

Dybowski

Michał

31,1

16

48

16

29

Grałka

Dariusz

31

16

51

13

4

Wojskowe

Wieczorek

Rafał

16,2

8

41

15

29

Mastalski

Radosław

17,8

9

46

14

6

Pafana

Styczyński

Andrzej

36

18

53

16

16

7

A&A

Majsterek

Arkadiusz

5,6

3

38

13

13

8

Common

Matyja 

Paweł

50

25

65

12

12

9

Noble

Tamborek

Jakub

8,2

4

44

10

10

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 21.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

PGE

Polak

Paweł

35,9

18

48

19

38

Dybowski

Michał

31,6

16

45

19

2

Arkadia

Marczak

Dawid

45,2

23

51

20

34

Marczak

Adam

31,5

16

52

14

Szymczak

Bogumił

38,6

19

59

14

Marczak

Maks

54

27

72

6

2

A&A

Pikulski

Zbigniew

54

27

58

18

34

Łazowski

Krzysztof

11,8

6

38

16

4

Common

Matyja 

Paweł

51

26

59

18

31

Kusideł

Jarosław

37,4

19

55

13

5

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

54

27

58

18

28

Żołądkiewicz

Marek

54

27

68

10

Szubert

Marcin

54

27

72

9

Linke

Piotr

54

27

69

8

5

Pafana

Styczyński

Andrzej

38

19

53

15

28

Osiński

Rafał

7,6

4

40

13

Styczyński

Maciej

8,4

4

42

10

7

CRE

Knabe

Jarosław

48

24

56

17

24

Bąkała

Michał

54

27

74

7

8

FLASH

Sulwińska

Agnieszka

51,2

26

61

15

23

Molke

Norbert

35,8

18

63

8

8

Wojskowe

Mastalski

Radosław

17,6

9

50

12

23

Wieczorek

Rafał

16

8

52

11

10

Noble

Tamborek

Jakub

8,2

4

34

18

18

11

Pałacyk

Majer

Piotr

54

27

62

16

16

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 14.04

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

Common

Matyja 

Paweł

54

27

56

22

43

Stachowski

Piotr

48,7

24

52

21

Kusideł

Jarosław

37,4

19

51

18

2

FLASH

Molke

Norbert

43,6

22

46

24

39

Sulwińska

Agnieszka

51

26

61

15

3

A&A

Pikulski

Zbigniew

54

27

59

17

32

Majsterek

Arkadiusz

5,4

3

36

15

Majsterek

Anna

21

11

51

11

3

Pałacyk

Majsterek

Adrian

17,3

9

41

17

32

Majer

Piotr

54

27

64

15

5

Arkadia

Marczak

Dawid

48

24

51

22

30

Marczak

Adam

31,3

16

60

8

Wójtewicz

Patrycja

37,2

19

73

4

6

Juwentus

Szubert

Marcin

54

27

65

15

29

Linke

Piotr

54

27

61

14

Żołądkiewicz

Marek

54

27

64

14

Kurpiewski

Tomasz

54

27

71

8

6

PGE

Polak

Paweł

35,9

18

54

16

29

Grałka

Dariusz

30,6

15

50

13

8

Pafana

Osiński

Rafał

7,6

4

36

16

27

Styczyński

Maciej

8,2

4

41

11

9

CRE

Knabe

Jarosław

49,5

25

59

17

24

Ślawski

Marcin

54

27

70

7

Bąkała

Michał

53

27

76

5

10

Tech

Dawydowa

Emilia

54

27

59

18

22

Dawydowa

Natalia

54

27

76

4

11

Noble

Tamborek

Jakub

7,8

4

40

15

15

 

LIGA FIRM - STABLEFORD NETTO - 07.04

 

Pos.

Firma

Nazwisko

Imię

Hcp

Hcp Gry

Brutto

Stable

WYNIK

1

FLASH

Sulwińska

Agnieszka

54

27

52

23

44

FLASH

Molke

Norbert

45,6

23

49

21

2

CRE

Knabe

Jarosław

51

26

53

20

38

CRE

Bąkała

Michał

53

27

62

18

CRE

Kruk

Marek

54

27

67

13

2

Pafana

Styczyński

Andrzej

40

20

46

21

38

Pafana

Osiński

Rafał

7,6

4

35

17

Pafana

Styczyński

Maciej

8,2

4

40

13

4

Common

Stachowski

Piotr

48,7

24

58

18

35

Common

Kusideł

Jarosław

37,4

19

53

17

Common

Matyja 

Paweł

54

27

68

11

5

PGE

Polak

Paweł

35,9

18

52

18

34

PGE

Dybowski

Michał

33,1

17

50

16

PGE

Grałka

Dariusz

30,6

15

56

12

PGE

Konkalec

Dariusz

54

27

71

8

6

A&A

Majsterek

Anna

21

11

41

18

33

A&A

Majsterek

Arkadiusz

5,4

3

36

15

A&A

Pikulski

Zbigniew

54

27

69

11

7

Juwentus

Linke

Piotr

54

27

60

18

29

Juwentus

Kurpiewski

Tomasz

54

27

67

11

Juwentus

Żołądkiewicz

Marek

54

27

68

10

8

Pałacyk

Majsterek

Adrian

17,3

9

44

14

22

Pałacyk

Majer

Piotr

54

27

72

8

Pałacyk

Szachniewicz

Izabela

54

27

80

3

9

Arkadia

Marczak

Dawid

48

24

60

12

21

Arkadia

Marczak

Adam

31,3

16

63

9

Arkadia

Wójtewicz

Patrycja

37,2

19

70

5