zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Uchwała PZG

Informacje| Uchwała PZG| Statut Fundacji| Statut Klubu| Regulamin pola A&A Arkadia| Regulamin noszenia stroju| Członkostwo honorowe| A&A GC 2015| Turniej o Brylant 2015|

UCHWAŁA
z dnia 10 lutego  2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowegoNa podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się w poczet członków PZG fundację Arkadia Sztuka i Golf prowadzącą działalność jako klub golfowy.

§ 2.

Zatwierdza się umowę pomiędzy fundacją Arkadia Sztuka i Golf, a firmą A&A Marketing sp. z o.o. prowadzącą działalność klubu golfowego pod nazwą A&A Golf Club dot. przekazania i przeniesienia wszystkich praw sportowych oraz  praw niematerialnych A&A Golf Club do Fundacji Arkadia Sztuka i Golf.

§ 3.

Wykreśla się z rejestru klubów golfowych zrzeszonych w PZG osobę prawną A&A Marketing sp. z o.o.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.