zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

V Turniej Kapitański

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

 

V TURNIEJ KAPITAŃSKI - WYNIKI BRUTTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

RANKING

1

Walaszek

Tadeusz

HCP

71

71

200

2

Osiński

Rafał

HCP

80

80

180

3

Grodziński

Tadeusz

HCP

81

81

160

4

Cechowski

Przemysław

HCP

88

88

150

5

Walaszek

Mariusz

HCP

90

90

145

6

Cechowski

Sławomir

HCP

92

92

140

7

Plewiński

Mieczysław

ZK

102

102

130

8

Płachciński

Andrzej

ZK

105

105

120

9

Sitek

Tomasz

HCP

120

120

115

10

Sadłowski

Piotr

ZK

130

130

110

11

Truszkiewicz

Zbigniew

HCP

149

149

105

DQ

Sadłowski

Andrzej

HCP

89

DQ

DQ

DQ

Chorąży

Paweł

HCP

92

DQ

DQ

DQ

Chojnacki

Wiesław

HCP

92

DQ

DQ

DQ

Bielawski

Jerzy

HCP

 

DQ

DQ

 

V TURNIEJ KAPITAŃSKI - WYNIKI NETTO

Pos.

Nazwisko

Imię

Typ

Runda 1

Total

1

Walaszek

Tadeusz

HCP

51

51

2

Płachciński

Andrzej

ZK

51

51

3

Cechowski

Sławomir

HCP

57

57

4

Plewiński

Mieczysław

ZK

62

62

5

Osiński

Rafał

HCP

70

70

6

Cechowski

Przemysław

HCP

71

71

7

Walaszek

Mariusz

HCP

71

71

8

Grodziński

Tadeusz

HCP

73

73

9

Sadłowski

Piotr

ZK

77

77

10

Sitek

Tomasz

HCP

85

85

11

Truszkiewicz

Zbigniew

HCP

115

115

DQ

Chojnacki

Wiesław

HCP

58

DQ

DQ

Sadłowski

Andrzej

HCP

67

DQ

DQ

Chorąży

Paweł

HCP

69

DQ

DQ

Bielawski

Jerzy

HCP

 

DQ

 
 

Regulamin V Turnieju Kapitańskiego

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 18 dołkach par 3 (2X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Format turnieju: Strokeplay Brutto i Netto z HCP klubowego (osoby nieposiadające HCP klubowego startują z HCP PZG, w przypadku braku obu HCP osoby te startują z HCP=0)

4.       W turnieju pod groźbą kary dla osób pełnoletnich wprowadzono obowiązek spożycia wina (ustawione na każdym tee), w ilościach opisanych poniżej:

- za każdy PAR                             0,5 kubeczka = 100ml
- za każdy BERDIE                        1 kubeczek = 200ml
- za każdy HOLE IN ONE              2 kubeczki = 400ml

Wino musi być spożyte bezpośrednio po zakończonym dołku, przed wykonaniem uderzenia z następnego tee.


Osoby niepełnoletnie zamiast spożycia wina muszą wykonać odpowiednią ilość pompek/przysiadów w stosunku:

- za każdy PAR                             10 pompek/20 przysiadów
- za każdy BERDIE                        20 pompek/40 przysiadów
- za każdy HOLE IN ONE              30 pompek/60 przysiadów

5.       Osoby, które nie zastosują się do punktu 4 regulaminu turnieju, otrzymują karę 2 uderzeń za każdy dołek, którego przewinienie dotyczyło.

6.       W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Przy remisie w walce o miejsce 2 i 3 o zajęciu lepszego pozycji zadecyduje lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatni dołek, ostatnie 3 dołki, ostatnie 6 dołków, wyższy współczynnik HCP gracza. Od miejsca 4 w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo. W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

7.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają zgłoszenia na adres a.lewandowski@aia.pl oraz dokonają opłaty za turniej na konto

A&A Marketing Sp. z o.o.
69 1540 1245 2056 4801 5446 0002

8.       Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 10:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności nadesłanych zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej. 

9.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podania ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

10.    Na greenie można używać wyłącznie puttera.

11.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

12.    Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce brutto i netto.

13.    Jeden gracz może zostać wyróżniony tylko w jednej kategorii. Kolejność przyznawania nagród jest następująca: Brutto Open, Netto Open.

14.  Podczas turnieju dodatkowo nagrodzona zostanie zwycięska drużyna konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.