zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Mistrzostwa Patch Play

I Turniej Prima Aprilis| Turniej Pierwszego Kwiatka| I Mistrzostwa Krótkiej Gry| Turniej Pierwszomajowy| I Turniej z Caddiem| Turniej Nocy Świętojańskiej| II A&A Texas Scramble| I Turniej Sznurka| II Turniej II Kijów| I Turniej Par| I Turniej Rodzinny| I Turniej o Puchar Prezesa A&A Golf Club| I Mistrzostwa Patch Play| V Turniej Kapitański| I Turniej Golf & Boule| A&A Beginners Cup 2012| I A&A Drink & Play| I Turniej Niepodległości (foursome)| I Turniej Andrzejkowy|

 

Wyniki I Mistrzostw Match Play A&A GC - Kategoria I

GR.

NAZWISKO

IMIĘ

BRUTTO RUNDA I

MIEJSCE

RANKING

I-IV

Majsterek

Arkadiusz

33

1

200

Cechowski

Przemysław

41

2

180

Osiński

Rafał

30

3

160

Lewandowski

Andrzej

37

4

150

V-VIII

Sadłowski

Andrzej

44

5

145

Bielawski

Jerzy

43

6

140

Walaszek

Tadeusz

42

7

130

Chorąży

Paweł

43

8

120

IX-XII

Chojnacki

Wiesław

52

9

115

Plewiński

Mieczysław

51

10

110

Majsterek

Aleksander

50

11

105

Treliński

Jakub

50

12

100

XIII-XV

Saktura

Karol

56

13

95

Rawicki

Eryk

58

14

90

Cechowski

Sławomir

61

15

85

 
 

Regulamin I Mistrzostw Match Play A&A GC 2012

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym A&A w Pabianicach na 27 dołkach par 3 (3X9 dołków).

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A. 

3.       Format turnieju:

Runda I Stroke play brutto.
Runda II i III Match Play brutto
.

Mistrzostwa Match Play jest to turniej indywidualny. Rozegrane zostaną 3 rundy 3x9 dołków. Po pierwszej rundzie zawodnicy zostaną podzieleni na 4 osobowe zespoły według miejsc, jakie uzyskają na podstawie wyniku brutto. Runda II i III grana w systemie Match Play wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach oraz ostateczną pozycję danego zawodnika w klasyfikacji generalnej.
 

4.       W przypadku remisu po pierwszej rundzie o zajęciu lepszego miejsca zadecyduje lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatni dołek, ostatnie 3 dołki, ostatnie 6 dołków, wyższy współczynnik HCP gracza.

5.       W przypadku remisu w systemie Match Play w rundach II i III obowiązuje dogrywka na kolejnych dołkach aż do rozstrzygnięcia rezultatu.

6.       Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji i opłaty za turniej na konto

A&A Marketing Sp. z o.o.
96 1540 1245 2056 4801 5446 0001

7.       Ilość osób biorących udział w turnieju jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności nadesłanych zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia więcej niż 36 graczy o starcie decyduje kolejność wpłat za turniej. 

8.       Każdy zawodnik, który zgłosi się do turnieju i nie stawi się na starcie lub nie ukończy turnieju bez podani ważnej przyczyny otrzyma karę zakazu startu w następnych dwóch turniejach.

9.       Na greenie można używać wyłącznie puttera.

10.    W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych.

11.    Nagrody przyznawane będą za I, II, III miejsce.

12.    Zawodnicy, którzy nie posiadają HCP PZG lub HCP klubowego startują z HCP=0

13.   Podczas turnieju dodatkowo nagrodzona zostanie zwycięska drużyna konkursu Nearest To The Pin.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.       W dniu turnieju najeży zakończyć trening na polu na 2 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. Przed turniejem można trenować na strzelnicy golfowej oraz na putting greenie ćwiczebnym najdłużej do 15 min. przed rozpoczęciem turnieju.

3.       Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

4.       W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

5.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

6.       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

7.        Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

8.       Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za tempo gry swojej grupy. Każda z grup musi zachować swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

9.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych oraz formatu rozgrywek.

10.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.