zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Regulamin

Informacje| Regulamin| WYNIKI - wiosna 2018| TABELA - wiosna 2018| wyniki końcowe - wiosna 2018| System rozgrywania Ligi Koszykowej| HCP Ligi Koszykowej| WYNIKI - jesień 2018| TABELA - jesień 2018|

TURNIEJE CZWARTKOWE 
REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

 1. Turnieje czwartkowe rozgrywane są na polu golfowym A&A ARKADIA w Pabianicach na 9 dołkach par 30 co dwa tygodnie licząc od daty rozpoczęcia rozgrywek oraz co drugi tydzień na Akademii na Arkadii w Pabianicach w systemie tzw. Ligi Koszykowej naprzemiennie).
 2. Edycja Wiosenna 2018 będzie trwała od 12.04.2018 do 12.07.2018.
 3. Każda edycja zaliczana jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A, liczba punktów do rankingu to wynik końcowy edycji (suma punktów stb zdobytych w czasie całej edycji).
 4. Zawody prowadzone są:

- w formacie stableford netto HCP klubowego z podziałem na grupy hcp (część rozgrywana na polu golfowym):

                      ·         0-18                      – GR I
                      ·         18,1-36                – GR II
                      ·         36,1-54                – GR III

oraz

 

- w systemie Ligi Koszykowej z uwzględnieniem HCP zawodników

 

 

5.      Gra odbywa się w grupach wyznaczonych przez komitet turnieju.

 1. Zawodnicy startujący w turnieju po raz pierwszy zaczynają grę z HCP PZG. Osoby początkujące i bezpośrednio po kursie nieposiadające HCP PZG startują z HCP równym 54. 
 2. Zmiana klubowego HCP po każdym kolejnym turnieju będzie obliczana i zamieszczana na stronie klubowej.
 3. W przypadku, kiedy dwie lub więcej osób będzie miało taki sam wynik, o kolejności zadecyduje niższy HCP sprzed rozgrywanej rundy. W innym przypadku punkty będą przyznawane ex aequo.
 4. Aby być sklasyfikowanym po każdym turnieju zawodnik musi rozegrać wszystkie dołki i oddać organizatorowi podpisaną kartę z wynikami (dotyczy części rozgrywek na polu golfowym).
 5. Zawodnicy w czasie zawodów muszą używać własnych piłek i mogą używać własnego sprzętu. W turnieju zabronione jest używanie piłek drivingowych pod groźbą dyskwalifikacji à punkt ten dotyczy tylko części rozgrywek odbywającej się na polu golfowym.
 6. Na greenie można używać wyłącznie puttera.
 7. W dniu turnieju należy zakończyć trening na polu na 1 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu (dotyczy części rozgrywek na polu golfowym).
 8. W dniu turnieju należy zakończyć trening na driving range na 0,5 godziny przed rozpoczęciem turnieju. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zakaz trenowania na driving rangu (dotyczy części turnieju rozgrywanego w systemie Ligi Koszykowej).
 9. Wyniki są zapisywane na kartach wyników dostarczonych przez organizatora.
 10. Turniej jest rozgrywany w każdy czwartek. Puszczanie flightów następuje w godzinach 16:30-18:00. Zawodnicy spóźnieni mogą być dopuszczeni do gry w zawodach jedynie po uzyskaniu zgody organizatorów.
 11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatorów.
 

CENNIK

Zawodnicy wnoszą jednorazową opłatę wpisową za uczestnictwo w Turnieju w wysokości 50 zł.

Po dokonaniu opłaty wpisowej, jednorazowe uczestnictwo w Turnieju wynosi:

·         10 zł – golfista z członkostwem Premium w A&A GC

·         40 zł – golfista prowadzący kartę handicapową w A&A GC

·         80 zł – niezrzeszony

KLASYFIKACJA

Klasyfikacja końcowa będzie liczona w następujący sposób:

 1. Po turnieju obliczamy wynik stableford netto ½ hcp klubowego dla każdego zawodnika lub
  obliczamy wynik zgodnie z uzyskanymi punktami w Lidze Koszykowej z uwzględnieniem HCP zawodników.
 2. Suma punktów stb oraz punktów w lidze koszykowej zdobytych podczas trwania całego cyklu daje wynik końcowy.
 3. Do klasyfikacji generalnej edycji wiosennej 2018 brane będzie:

- 5 najlepszych wyników z części turnieju rozgrywanego na polu golfowym z całej serii rozgrywek oraz

- 4 najlepsze wyniki Ligi Koszykowej z całej serii rozgrywek.

 1. W przypadku remisu w klasyfikacji końcowej o zajęciu lepszego miejsca decyduje niższy hcp klubowy.
 2. Edycje Wiosenna Turniejów Czwartkowych zaliczane są do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A wg wartości 40% wyniku końcowego (40% sumy punktów stb oraz punktów Ligi Koszykowej zdobytych w całej serii rozgrywek).

 

Klasyfikacja końcowa będzie prowadzona z podziałem na grupy hcp (HCP klubowe):

·        0-18                  – GR I
 ·       18,1-36             – GR II
  ·       36,1-54             – GR III

Nagrody otrzymują trzy najlepsze osoby w poszczególnych grupach.