zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VIII Turniej A&A Texas Scramble


Informacje ogólne

 

Data                    NIEDZIELA  22.04.2018

 

Miejsce               Pole A&A Arkadia, Pabianice ul. Grota-Roweckiego 8A 

 

Start                   Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołów w jednym czasie) o godzinie 11:00  

 

Format               Format turnieju: 

Texas Scramble parami - 3/4 netto połowy wspólnego HCP klubowego z podziałem na grupy handicapowe:

          ·       hcp 0-18
            
·       hcp 18,1-36
            
·       hcp 36,1-54

 

Uczestnictwo         

Udział w turnieju otrzymują osoby, które dokonają rejestracji dostępnej na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach oraz wniosą stosowną wpłatę najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek u organizatora turnieju. Ilość osób mogących rozpocząć udział w turnieju o godzinie 11:00 jest ograniczona do 36 graczy. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń.

Cennik:  

          
             30 zł - Członkowie A&A – Członkostwo Premium
          
   80 zł - Członkowie A&A - tylko prowadzący kartę HCP w klubie
             20 zł - Członkowie A&A juniorzy/studenci-Członkostwo Premium
             130 zł - pozostali 


* W przypadku niedokonania rejestracji internetowej na dzień przed turniejem, do godziny 18:00, gracz rejestrujący się później dopłaca 10 zł więcej do standardowej opłaty za turniej.