zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

I Puchar A&A 2018 by ZAMEK NIEMODLIN


Regulamin Turniejów Pucharowych A&A 

1.      Zawody rozgrywane będą w formacie 3/4 Stableford Netto jako kategoria główna
z podziałem na grupy HCP PZG:

• 0-12

• 12,1-24

• 24,1-36

• 36,1-54  

2.      Podczas każdego z turniejów nagrodzeni zostaną najlepsi gracze z poszczególnych grup HCP.

3.      W przypadku remisu w formacie Stableford Netto o zajętym miejscu decyduje niższy współczynnik HCP PZG.

4.      Puchar otrzymuje najlepszy zawodnik w każdej grupie HCP. W przypadku remisu po rozegraniu wszystkich turniejów o 1 miejscu w każdej grupie rozstrzygnie dogrywka na wyznaczonych dołkach do nagłej śmierci.

5.      Poszczególne turnieje zaliczane są do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A- kategoria I. Cały cykl turniejów liczony będzie jako turniej kategorii SUPER. Punkty do rankingu przyznawane są tylko w formacie 3/4 Stableford Netto.

6.       Do klasyfikacji końcowej zalicza się najlepsze 3 wyniki z 5 turniejów.

 Dodatkowo przeprowadzone będą konkursy  Nearest to the pin i Longest Drive na wyznaczonych przez organizatora dołkach.

 

Reguły Turnieju

1.      Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

2.      Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

3.      W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

4.      Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

5.      Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

6.      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korzystanie z melexów. Decyzję podejmuje Komisja Sportowa.

8.       Starty z tee; kobiety i juniorzy do lat 12 czerwone, mężczyźni: żółte.

I Puchar A&A 2018 by ZAMEK NIEMODLIN

Informacje ogólne. 

Data:                      
Poniedziałek 9.04.2018

Miejsce:
Lisia Polana

Start

Startujemy od godziny 10:30.

Format

Stableford netto – 3/4 HCP PZG z podziałem na grupy handicapowie:

·         hcp 0-12
·         hcp 12,1-24
·         hcp 24,1-36        
·         hcp 36,1-54

Uczestnictwo

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie www.aagolfclub.pl w aktualnościach do dnia 8.04.2018 do godz. 20. Opłaty przyjmowane będą na miejscu przed turniejem od godziny 9:00.  

PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ!!!

Cennik*:               

·         150zł - członkowie A&A Golf Club

·         150 zł – goście

·         50zł – członkowie Lisia Polana (pełne członkostwo)

                             
*w cenie  pakiet startowy (woda, owoc, wafelek) ,puchary, żeton na driving range

Lunch po rundzie dodatkowo płatny.

Uwaga!

Osoby, które nie dokonają rejestracji w systemie do dnia 8.04.2018r. ponoszą dodatkowy koszt w wysokości 10zł.

KONTAKT: Zbigniew Truszkiewicz - tel. 509-70-66-60

Lista startowa będzie udostępniona po dokonaniu wszystkich opłat na 15 min. przed turniejem.