zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Walne zebranie członków klubu golfowego A&A


 

ZASADY KWALIFIKACJI DO 1. DRUŻYNY:

1. 2 najlepsze osoby z MP Matchplay

2. 2 najlepsze osoby z Mistrzostw Klubu brutto, nie licząc już zakwalifikowanych po MP Matchplay

3. 3 osoby Capitan's pick (w tym jedna osoba rezerwowa; wybór kapitana na podstawie HCP, ilości gry w sezonie i rankingu PZG)

 

ZASADY KWALIFIKACJI DO SZEROKIEJ KADRY 1. DRUŻYNY:

- HCP poniżej 12 (co roku będzie to weryfikowane i zmieniane w zależności od malejących/rosnących handicapów w klubie)

 

Kapitan grający = 7 osób

Kapitan niegrający = 8 osób

 

Obowiązki Fundacji/Klubu/pola wobec szerokiej kadry 1.Drużyny

-------------------------------------------------------------

- zapewnienie miejsca na drivingu do nieskrępowanych treningów kadry co poniedziałek/piątek (jeszcze do ustalenia) od godz. 18.00 do zmroku wraz z możliwością treningu krótkiej gry na całym driving range'u oraz ćwiczeń uderzeń driverem w wyznaczonym miejscu od dn. 16.04.br do 04.06.br.;

- zapewnienie 3 koszyków piłek range'owych na głowę free w każdy poniedziałek;

- zapewnienie dobrych jakośœciowo stanowisk trawiastych do wybijania piłek;

- poszukiwanie sponsora dla œścisłej 1.Drużyny na wyjazd na Klubowe MP (dofinansowanie graczy, zakup ubiorów, etc.).

 

Obowiązki Komisji Sportowej wobec szerokiej kadry 1.Drużyny

-------------------------------------------------------------

- zorganizowanie turnieju mistrzowskiego 2-dniowego na na polu, na którym grane sš Klubowe MP na max. 20 dni przed KMP ale po MP Matchplay;

- przeznaczenie częœci pieniędzy zebranych za ww. turniej na potrzeby œścisłej kadry 1.Drużyny;

- zorganizowanie przyjazdu sędziego, który przekaże najważniejsze rzeczy odnośœnie aktualnych przepisów w formule match play na jeden z poniedziałkowych treningów kadry 1.Drużyny;

- zorganizowanie przyjazdu dobrej klasy pro na jeden z poniedziałkowych treningów kadry 1.Drużyny.

 

 

Obowiązki zakwalifikowanych do szerokiej kadry 1.Drużyny

--------------------------------------------------------

- opłacone członkostwo HCP w klubie do 15.kwietnia b.r.

- udział w co najmniej jednym z dwu podstawowych turniejów służących do wyboru śœcisłej kadry 1.Drużyny;

- wykonanie na własny koszt corocznego przeglądu kijów przed sezonem (ustawienie loft/lie, wymiana zużytych gripów, etc.) u Tadeusza Grodzińskiego;

- znajomośœć zasad gry w golfa ze szczególnym uwzględnieniem formuły match play;

- składkowe sfinansowanie przyjazdu pro na jeden z poniedziałkowych treningów kadry 1.Drużyny.

 

Obowiązki zakwalifikowanych do ścisłej kadry 1.Drużyny

--------------------------------------------------------

- wniesienie opłaty za wpisowe do PZG, ubiór, dojazd, noclegi i wyżywienie (wysokoœć opłaty w zależnoœści od wielkoœści wkładu od Komisji Sportowej oraz ewentualnych sponsorów);

- godne reprezentowanie Klubu na Klubowych MP.