zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

XX Mistrzostwa Łodzi!


Regulamin XX Mistrzostw Łodzi

1.       Turniej rozgrywany jest na polu golfowym Postołowo Golf Club  09-10.09.2017

2.       Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.

3.       Starty I dzień godzina 1100 ,   II dzień start 0900

4.       Format turnieju: stroke play brutto i netto 0-36.

5.       Kategoria brutto kobiet i juniorów. W kategorii dodatkowej nagrodzony zostanie najlepszy gracz pod warunkiem udziału min. 5 osób z każdej kategorii.

 

 

 

6.       Limit HCP: 36 HCP. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi HCP grają z HCP=36 w turnieju tylko w kategorii dodatkowej stroke play netto z ograniczeniem do 10 uderzeń na każdym dołku.

7.       W przypadku remisu brutto o 3 pierwszych miejscach w kategorii open oraz 1 miejscach w kategoriach  decyduje dogrywka kontynuowana na wybranych dołkach, aż do uzyskania przewagi. W przypadku remisu netto decyduje niższy HCP graczy. 

8.       Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze brutto i netto oraz w kategorii brutto.

9.       Nagroda główna przeznaczona jest dla najlepszego mieszkańca województwa łódzkiego w kategorii brutto.  A dla najlepszej osoby spoza województwa łódzkiego jest kategoria OPEN

10.       Zawodnik nagrodzony w kategorii brutto nie otrzymuje nagrody w kategorii netto. 

11.    W zależności od ilości osób biorących udział w turnieju istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konkursów:           
                                                         Nearest to the pin              Longest Drive 

 

12.    Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie https://eagle2.pzgolf.pl/tournament  do dnia 08.09.2017 do godziny 15:00. Opłaty przyjmowane będą na miejscu przed turniejem do godziny 10:30 w formie gotówki.

 

Opłaty wpisowe

Zawodnik

400 zł

Zawodnik – junior

200 zł

13.    Osoby, które dokonają rejestracji i nie stawią się na starcie bez odwołania uczestnictwa i podania przyczyn rezygnacji nie zostaną dopuszczone do mistrzostw w przyszłym roku.

 

Reguły Turnieju

1.       Turniej będzie rozgrywany według Reguł Golfa zatwierdzonych przez R&A oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. 

2.       Piłki oraz kije używane do gry w Turnieju muszą być zarejestrowane na liście Conforming Balls i Conforming Clubs obowiązującej aktualnie i zatwierdzonej przez R&A. 

3.       Zabronione jest używanie środków transportu podczas Turnieju. Od tej reguły w szczególnych przypadkach można zastosować odstępstwo za zezwoleniem Komitetu Organizacyjnego Turnieju. 

4.       Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry. 

5.       Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne, Reguł Lokalnych. 

6.       Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników. 

7.       W trakcie trwania Turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu. 

8.       Mężczyźni - żółte tee, kobiety i juniorzy do lat 12 - czerwone tee. 

9.       Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7). Karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. 

10.    Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

12.     Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji.

13.     W skład komitetu organizacyjnego wchodzą wszyscy członkowie Komisji Sportowej A&A GC.