zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Czwórmecz biało - czerwony


Czwórmecz Biało-Czerwony im. „E.Wedel dawnej 22-go lipca ” Termin 23 lipca 2017

  

1.  Postanowienia ogólne

Turniej Biało – Czerwony jest turniejem golfowym, w którym mogą brać udział osoby z umiejętnością gry w golfa posiadające kartę handicapową PZG .

Uczestnikami turnieju są gracze z klubów: Gradi Golf Club , Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego , Konińskiego Klubu Golfowego oraz  Klubu A & A

 

Obowiązkiem gracza jest wystąpić w stroju biało-czerwonym, posiadać jakiekolwiek elementy stroju w kolorze biało-czerwonym np. czapeczka , szarfa , apaszka, daszek itp.

 

2.  System gry i tee

Turniej rozgrywany jest w formacie Stableford Brutto i Netto , według Reguł Gry w Golfa R&A Rules Limited, oraz reguł lokalnych przygotowanych przez Komitet

Startujemy;

tee żółte – mężczyźni

tee czerwone- kobiety i juniorzy do 12 lat oraz mężczyźni powyżej 80 roku życia

 

Aby dać klubom równe szanse zwycięzcą turnieju zostaje klub, którego suma sześciu wyników tj. trzech najlepszych stableford brutto plus trzech najlepszych stableford netto jest najwyższa.

Kategorie są rozłączne czyli gracz, który punktuje w brutto nie punktuje w netto Gracze punktujący muszą mieć kartę HCP z danego Klubu.

 

W przypadku równego wyniku o pierwszym miejscu decyduje dogrywka „sudden death” rozgrywana brutto przez wyznaczonego przez klub gracza.Dogrywka będzie miała miejsce na dołku nr 18.

 

Dodatkowo członkowie każdego klubu będą uczestniczyli w Klasyfikacji Stableford Netto a trzy pierwsze miejsca  z każdego klubu będą nagradzane  nagrodami rzeczowymi.

 

O kolejności  miejsc decyduje „countback” (ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek).

 

Dla turnieju wprowadza się ograniczenie hcp  gry do 45.

 

3.  Wózki

Używanie wózków golfowych typu melex podczas turnieju jest dozwolone tylko ale wówczas gracz nie może zdobywać punktów dla drużyny . Może uczestniczyć tylko w Klasyfikacji Stableford Netto prowadzonej dla każdego klubu.

 

4.  Mierniki odległości

Zezwala się graczom na używanie urządzeń do określenia lub mierzenia wyłącznie odległości.

 

 

5.  Nagrody w turnieju

 

W turnieju za zajęcie pierwszego miejsca zwycięski klub otrzyma puchar przechodni. Ponadto nagrody przyznawane będą zawodnikom którzy uzyskają najlepsze wyniki w kategorii STB netto w poszczególnych klubach ( razem 12 nagród). Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdym klubie . Rozegrane zostaną dodatkowo Longest Drive oraz Nearest to the Pin.


Dodatkowe nagrody w klasyfikacji brutto  ogólnej dla wszystkich  klubów  : 1,2,3 miejsce

Każdy klub przeznaczy na  nagrody po 300 zł brutto.  Pula nagród wyniesie 1200 zł. Nagrody zostaną zakupione przez Gradi Golf Club a poszczególne kluby zostaną obciążone fakturą – każdy klub po 300 zł.

 

6.  Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmują kapitanowe lub sekretarze poszczególnych klubów do czwartku dnia 20 lipca 2017 roku i przekazują listę graczy na e-mail klub@palac-brzezno.pl . W przypadku zgłoszenia się powyżej 104 graczy - ilość graczy z każdego klubu będzie limitowana do 26 osób z każdego klubu ( wg aktualnych handicapów- od najniższego ). W przypadku większej liczby graczy osoby, które nie zakwalifikują się do turnieju głównego rozegrają drugi turniej na małym polu ( w tej sprawie Komitet podejmie decyzję 21 lipca 2017).

 

7.  Termin, miejsce turnieju

 

23  lipca  2017 Gradi Golf Club

 

Start godz. 10.00 Shotgun , godz. 9.40  odprawa przy tee nr 1

 

 

8. Płatność

 

Koszt turnieju – cena specjalna - 220 zł ( cena zwiera lunch box ,poczęstunek na polu, obiad i green fee) , dla juniorów 140 zł

 


Prośba do uczestników o dogłębne przeanalizowanie warunków, aby na tym tle nie dochodziło do nieporozumień. Celem naszym jest propagowanie golfa jako sportowej rywalizacji i dobrej zabawy.

Niezastosowanie się do reguł regulaminu (w tym brak stroju biało- czerwonego)  będzie skutkować  wykluczeniem z turnieju.