zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VII Puchar Domu Jubilerskiego A&A 2019 rozegrany!


VII Puchar Domu Jubilerskiego A&A 2019

Data: 11.08.19r.
Miejsce:
A&A Golf Club
Godzina: 10.30
Opłaty: -  30zł dla zawodników z pełnym członkostwem,
               80zł dla pozostałych zawodników

Zawodnicy w ramach opłaty otrzymują:

  • green fee
  • możliwość zdobycia pucharu w poszczególnych kategoriach


 

 

 

Regulamin Cyklu Turniejów o Puchar Domu Jubilerskiego A&A 2019


1.  Zawody rozgrywane będą w formacie 3/4 Stableford Netto jako kategoria główna
z podziałem na grupy HCP PZG:

  Uwaga!

Punkty do rankingu za II Puchar Domu Jubilerskiego A&A liczone są w formacie Stableford Netto

 


  0-15
• 15,1-30
• 30,1-54


2.  Podczas każdego z turniejów nagrodzeni zostaną najlepsi gracze z poszczególnych grup HCP.


3.  W przypadku remisu w formacie Stableford Netto o zajętym miejscu decyduje niższy współczynnik HCP PZG.


4.  Puchar otrzymuje najlepszy zawodnik w każdej grupie HCP. W przypadku remisu po rozegraniu wszystkich turniejów o 1 miejscu w każdej grupie rozstrzygnie dogrywka na wyznaczonych dołkach do nagłej śmierci.


5.  Poszczególne turnieje zaliczane są do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A - kategoria I. Cały cykl turniejów liczony będzie jako turniej kategorii SUPER. Punkty do rankingu przyznawane są tylko w formacie 3/4 Stableford Netto.


6.  Do klasyfikacji końcowej zalicza się najlepsze 4 wyniki z 8 turniejów.


1. Kraków Valley Golf & Country Club

Paczółkowice

17.04.2019

2. First Warsaw Golf & Country Club

Rajszew

24.04.2019

3. A&A Arkadia

Pabianice

12.05.2019

4. Sobienie Królewskie Golf & Country Club

Sobienie

13.06.2019

5. Mazury Golf & Country Club

Naterki

25.06.2019

6. Toya Golf Country Club

Kryniczno

22.07.2019

7. A&A Arkadia

Pabianice

11.08.2019

8. Finał Gradi Golf Club

Brzeźno

17.09.2019


Reguły Turnieju


1.  Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.


2.  Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń), może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).


3.  W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.


4.  Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nierozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.


5.  Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.


6.  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru jest zabronione. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

7.  Komitet Turnieju

W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Komisja Sportowa A&A GC, Marek Gaik, Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju i Przedstawiciel Pola, na którym rozgrywany jest Turniej.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korzystanie z melexów. Decyzję podejmuje Komisja Sportowa.


9.  Starty z tee; kobiety i juniorzy do lat 12 czerwone, mężczyźni: żółte.


10. Turniej jest klasyfikowany w rankingu PZG z wyjątkiem pola A&A Arkadia.


Postanowienia dodatkowe


1.    Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.


2.    Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.


3.    Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.