zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

XII Mistrzostwa Klubu A&A Golf Club


Regulamin XII Mistrzostw Klubu A&A GC

Turniej rozgrywany jest na polu golfowymToya Golf & Country Club 14-15.07.2019
1. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.
2.Starty I dzień godzina 10.30 , II dzień start 09.00
3.Format turnieju: stroke play brutto i netto.
4.Osoby posiadające HCP wyższy niż 36 mogą startować w turnieju tylko w kategorii dodatkowej stroke play netto z ograniczeniem do 10 uderzeń na każdym dołku.
5.W przypadku remisu brutto o 3 pierwszych miejscach w kategorii open oraz 1 miejscach w kategoriach kobiety i juniorzy decyduje dogrywka kontynuowana na wybranych dołkach, aż do uzyskania przewagi. W przypadku remisu netto decyduje niższy HCP graczy.
6.Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze brutto i netto oraz w kategorii brutto jedna kobieta. 7.Nagroda główna "Mistrzowska Marynarka Klubu A&A" przeznaczona jest dla najlepszego członka macierzystego Klubu A&A w kategorii brutto. Nagrody w kategorii brutto są dla członków macierzystego Klubu A&A.  Dla najlepszej osoby z poza Klubu A&A jest kategoria OPEN
8.Zawodnik nagrodzony w kategorii brutto nie otrzymuje nagrody w kategorii netto.
9.W zależności od ilości osób biorących udział w turnieju istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konkursów: Nearest to the pin Longest Drive.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie https://eagle2.pzgolf.pl/do dnia 12.07.2019 do godziny15:00. Opłaty przyjmowane będą na miejscu przed turniejem do godziny 10:00wformie gotówki .
Opłaty wpisowe: Zawodnik380zł.
Zawodnik z członkostwem18H NO LIMIT80zł

10.Osoby, które dokonają rejestracji i nie stawiąsię na starciebez odwołania uczestnictwa i podania przyczyn rezygnacji nie zostaną dopuszczone do mistrzostw w przyszłym roku.

 Reguły Turnieju
1.Turniej będzie rozgrywany według Reguł Golfa zatwierdzonych przez R&A oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
2.Piłki oraz kije używane do gry w Turnieju muszą być zarejestrowane na liście Conforming Balls i Conforming Clubs obowiązującej aktualnie i zatwierdzonej przez R&A.
3.Zabronione jest używanie melexów podczas Turnieju. Od tej reguły w szczególnych przypadkach można zastosować odstępstwo za zezwoleniem Komitetu Organizacyjnego Turnieju.
4.Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.
5.Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych.
6.Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.
7.W trakcie trwania Turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu.
8.Mężczyźni -białe tee, kobiety i juniorzy do lat12-niebieskie tee.
9.Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7). Karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
10.Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
11.W skład komitetu organizacyjnego wchodzą wszyscy członkowie Komisji Sportowej A&A GC.
12.Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
13.Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
14.Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.