zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

VIII Turniej Golf & Bowling!VIII Turniej Golf & Bowling

Informacje ogólne.

Data                       Sobota  19.01.2019

Miejsce

- bowling               – Stacja Nowa Gdynia, Zgierz ul.Sosnowa 1   
- golf                     – siedziba A&A GC ul.Wersalska 47/75 Łódź

Start

- bowling              –godz. 10:00 
- golf                     –bezpośrednio po zakończeniu I etapu

Format

- bowling               – w zależności od ilości startujących zasady określi organizator na miejscu
- golf                     – wg zasad rozgrywek Łódzkiej Ligi Golfa

Uczestnictwo

Udział w turnieju otrzymują osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.aagolfclub.pl w Aktualnościach oraz dokonają wpłaty w dniu turnieju na pół godziny przed rozpoczęciem. Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności wypełnionych formularzy.

Cennik:             50zł        - dla wszystkich chętnych + 5zł wypożyczenie butów               

Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju